La Diputació de Barcelona estén a set comarques el nou model de prevenció d'incendis forestals

El nou dispositiu incideix en la tasca preventiva i capacitat d’actuació en la primera intervenció per evitar al màxim l’inici de foc i la seva propagació

Aquest any, la Diputació de Barcelona amplia fins a set comarques de la demarcació el nou format del dispositiu de prevenció d’incendis, centrat en la intensificació de la vigilància i en la capacitat de primera intervenció amb les agrupacions de defensa forestal (ADF) i en la informació i conscienciació amb un equip d’informadors. L’objectiu és evitar al màxim la possibilitat d’inici de foc al bosc i en cas d’ignició, reduir el temps de resposta per impedir-ne la propagació.

El nou model es va posar en marxa el 2023 a l’Alt Penedès, Garraf i Vallès Occidental i s’amplia aquest any al Maresme, Baix Llobregat, l’Anoia i el Barcelonès. Es preveu que el 2025 estigui completament desplegat a les 13 comarques que formen part de la demarcació de Barcelona.

Durant els dies i hores de perill alt i molt alt d’incendi, s’activarà una unitat d’ADF a cada municipi de les set comarques, amb la coordinació de la  Federació d’ADF del Penedès-Garraf, la Federació d’ADF del Baix Llobregat, la Federació d’ADF de l’Anoia, la Federació d’ADF Maresme i la Federació d’ADF del Vallès Occidental.

Les agrupacions de defensa forestal realitzaran tasques de vigilància i informaran de les incidències detectades, com poden ser abocaments al medi natural o anomalies a la xarxa de punts d’aigua, i la Diputació de Barcelona en farà el seguiment. Aquest operatiu està en marxa des de l’1 de maig i s’estendrà fins al 30 de setembre. Aquest any, s’ha avançat i es perllonga el treball de les ADF en un context d’alt risc d’incendi al bosc.

Amb la presència de les ADF al territori, es redueix el temps de resposta per a la primera intervenció en cas de foc, punt cabdal per limitar-ne els efectes i essencial davant el canvi de comportament dels incendis, cada cop més virulents i ràpids, amb menys temps de reacció. La col·laboració de les ADF és una part del Pla d’informació i vigilància contra incendis forestals, que es desplegarà completament el 19 de juny.

Les tasques estrictament informatives les realitzarà un equip d’agents cívics. Les funcions consistiran a sensibilitzar la ciutadania per evitar conductes de risc d’incendi forestal i s’intensificaran en aquells punts susceptibles de més perill per la concentració de persones al medi natural, com pot ser per la celebració d’esdeveniments.

Dispositiu ordinari

El Berguedà, el Bages, el Lluçanès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental segueixen aquest any el model dels anys anteriors.

Els mitjans tècnics i humans es divideixen en tres sectors de prevenció: Metropolitana Nord (Vallès Oriental, Barcelonès i Maresme), Metropolitana Sud (Anoia i Baix Llobregat) i Centre (Bages, Berguedà, Moianès, Lluçanès i Osona). A cada sector hi ha centres de control ubicats principalment en instal·lacions de les seus de federacions d’ADF o ADF, que mantenen una comunicació contínua amb el centre de control central ubicat a Barcelona. El dispositiu té assignats, a més, operadors a la sala central del Cos d’Agents Rurals a Torreferrussa (Santa Perpètua de Mogoda).

El Pla d’informació i vigilància contra incendis forestals (PVI) compta amb la col·laboració de 275 ajuntaments, 124 agrupacions de defensa forestal (ADF), 9 federacions d'ADF del territori, el Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya i altres administracions amb la finalitat d’evitar incendis forestals i limitar-ne els seus efectes. L’abast territorial és de 626.276 hectàrees agroforestals vulnerables dels 275 municipis i compta amb un pressupost de 2,1 milions d'euros.

Les actuacions del PVI es poden consultar en línia diàriament mitjançant el visor públic.

Suport de la Diputació de Barcelona

El diputat d’Espais Naturals i Infraestructura Verda, Xesco Gomar, destaca la importància del treball preventiu i, en aquest sentit, ha subratllat que “la Diputació de Barcelona ho demostra amb l’increment del pressupost per a l’Oficina Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals, que aquest any arriba als 16 milions d’euros, un import que es destina a recursos tècnics i econòmics per al món local."

Per la seva banda, el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, recorda que "el 85% dels incendis forestals que s'estan produint al nostre país és fruit de la casuística humana, de la poca consciència o d'actitud incívica que tenim les persones." 

Per tal de reduir la vulnerabilitat del territori i els danys potencials de l’incendi, la Diputació de Barcelona dona suport als ajuntaments, ADF i associacions de propietaris forestals amb diferents línies de suport. Entre altres, col·labora amb els consistoris en la redacció dels plans municipals de prevenció d’incendis (PPI), un document que recull les mesures per a l’establiment, la millora i la consolidació de les infraestructures territorials estratègiques necessàries per als mitjans terrestres i aeris d’extinció d’incendis forestals.

Aquest any, la Corporació ha atorgat 3,3 milions d’euros el manteniment de 2.000 quilòmetres de camins de la Xarxa viaria bàsica de prevenció d’incendis i punts d’abastiment d’aigua de 275 municipis, els que tenen l’obligació legal de disposar-ne.

D’altra banda, la Diputació de Barcelona ofereix assistència tècnica als ajuntaments en l’elaboració del plànol de delimitació que determina les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions que han de complir les mesures de prevenció d’incendis forestals i en la redacció del projecte d’obertura i manteniment de franja de protecció a les urbanitzacions i nuclis de població. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar el 9 de maig la concessió dels recursos tècnics per a la redacció d’aquests projectes en 86 municipis per als anys 2024 i 2025.

El suport tècnic es complementa amb altres ajuts econòmics per sufragar els treballs planificats als projectes d’obertura de la franja de protecció. El finançament inclou l’execució dels treballs forestals i la direcció facultativa de l’obra. Aquesta línia de suport ja ha permès establir 1.800 hectàrees de noves franges de protecció arreu de la província durant els darrers 10 anys.