FAQ's VILAWATT

Què és Vilawatt

Dubtes Generals

Què és la Moneda Local Vilawatt?

La Moneda Local Vilawatt és un Sistema de Pagaments Digitals de caràcter local i complementari que permet realitzar transaccions entre persones, entitats, comerços, empreses i administracions públiques voluntàriament adherides.

És local perquè limita el seu abast al municipi de Viladecans. I és complementari perquè no pretén substituir l’Euro, sinó complementar-lo tot existint al seu costat.

Quin és el seu objectiu?

El seu objectiu és la promoció de la transició energètica i del comerç local mitjançant unes regles pròpies que estimulen principalment el consum responsable i els intercanvis a Viladecans.

Què hi ha al darrera de la Moneda Local?

El Vilawatt es basa en Diner Electrònic, que és el mitjà de pagament digital amb més seguretat jurídica avui en dia. El diner electrònic té les mateixes garanties legals i financeres que un compte corrent bancari.

Com s’emet la Moneda Local?

Per emetre un Vilawatt, com és diner electrònic, necessitem els serveis d’una Entitat de Diner Electrònic (EDE), certificada i controlada pel Banc d’Espanya. Aquesta entitat és la que rep els Euros dels usuaris i un cop rebuts, autoritza la creació dels Vilawatts corresponents (1 Euro = 1 Vilawatt).

Qualsevol persona física o jurídica (entitat, empresa, govern) pot ser membre del circuit i convertir lliurement Euros a Vilawatts. Per fer-ho només haurà de transferir els Euros que vulgui convertir a l’EDE pels canals habilitats: targeta de crèdit o transferència bancària.

Com circula la Moneda Local?

Quan un usuari té un saldo de Vilawatts el pot usar en qualsevol dels comerços o empreses adherides fent el pagament amb l’aplicació mòbil per l’import que correspongui,

El comerç, que ha rebut a l’instant els Vilawatts, els pot usar per pagar als seus proveïdors, pagar nòmines dels seus treballadors o pagar taxes municipals, per exemple. I així successivament. Només cal que els receptors també formin part de Vilawatt i l’acceptin. Així la moneda va circulant per dins la ciutat més i més vegades.

Quin benefici aporta a la meva empresa o comerç?

Els principals beneficis són més facturació, més vendes, més fidelització dels consumidors i més visibilitat comercial. I vincular el comerç a un compromís amb el desenvolupament de la ciutat. La Moneda Local crea un «efecte hivernacle» que reté el diner en l’economia local impulsant el comerç i l’ocupació. És un instrument que estimula la demanda interna, incentivant la propensió al consum de productes locals (dins la xarxa d’empreses voluntàriament adherides).

La Moneda Local substitueix l’euro?

No, és un sistema complementari als pagaments amb euros. La Moneda Local ajuda els comerços de Viladecansa fidelitzar clients i a facturar més, tant en Moneda Local com en euros.  

Quin valor té la Moneda Local?

El mateix que l’euro. 1 Vilawatt = 1 Euro.

Quina diferència hi ha entre la Moneda Local i l'euro?

La Vilawatt és un Sistema de Pagaments Digitals amb unes regles pròpies.

Té més regles la Moneda Local Vilawatt?

Sí. Tenim unes normes pròpies, recollides a les Condicions Generals i Particulars dels usuaris, que són consultables a la web de la moneda. Aquestes condicions segueixen el camí indicat pel Reglament Municipal aprovat per l’Ajuntament de Viladecans la primavera del 2019.

Com es fan els pagaments i cobraments en Moneda Local?

La Moneda Local Vilawatt és digital actualment. Els pagaments són transferències de diner des del compte d’un usuari A al compte d’un usuari B. Els pagaments es poden fer amb el telèfon mòbil o Tablet mitjançant l’APP Vilawatt (disponible per iOS i Android).

 

Incentius per usar Vilawatt

Com participarà l’Ajuntament de Viladecans al Vilawatt?

Ho farà canalitzant part de la despesa pública mitjançant el pagament de part de les subvencions a entitats, part dels salaris als treballadors municipals que ho sol·licitin, part de les compres a proveïdors, etc.

Com estimula l’economia local la moneda local?

L’ús d’una moneda local té uns efectes curiosos en el comportament dels consumidors:

 1. Preferència d’ús: la Llei de Gresham, que diu que la moneda local sempre té un ús preferent a la moneda oficial. És lògic perquè la gent prefereix gastar primer la que només val en una ciutat.
 2. Aversió a l’estalvi: El punt anterior provoca un altre efecte i és que la moneda local no s’estalvia. Per tant estimula la Propensió Marginal a Consumir (PMC), provocant una major dinamització de l’economia local.

Aquests dos punts combinats comporten un major volum d’ingressos en moneda local del que comportaria l’ús simple de la moneda fiat. Per tant obtenim una major facturació que permet augmentar beneficis i, de retruc, el mercat laboral del teixit empresarial local. És més, una major facturació comportarà una major renda, i per tant una millora en les condicions laborals, menys atur i més ingressos.

I tot això es veu magnificat per l’efecte multiplicador.

Què és el multiplicador local de la moneda?

El Multiplicador Local és una eina que serveix per mesurar l’impacte econòmic local de la moneda. És a dir, com canvien els fluxos monetaris abans i després de la implantació de la moneda. Per fer-ho s’avaluen els pagaments realitzats fins a 3 nivell de profunditat (comerç, proveïdor del comerç, proveïdor del proveïdor del comerç) comprovant si són proveïdors locals o no.

Aquesta operació proporciona un coeficient que indica la mesura en què la despesa inicial s’ha gastat i reinvertit a la ciutat. Com més gran sigui el valor del multiplicador LM3, major serà la incidència local de la moneda.

Doncs bé, en ciutats properes i assimilables a Viladecans (com son Santa Coloma de Gramenet o Bristol) s’ha observat que el multiplicador local passa de 1.3 abans d’implantar la moneda, a 3.1 després d’implantar-la. Per exemple, 1000€ de subvenció de l’Ajuntament en Euros tenen un impacte promig de 1300€ a la ciutat. La mateixa subvenció pagada en Vilawatts provocaria aproximadament 3.100€ de facturació a comerços de la ciutat.

El guany és evident. I a més, sense augmentar la despesa pública. Només estimulant la compra «Km. 0».

Què hi guanya el comerç?

 • La visibilitat local que els dona la plataforma. Mitjançant l’app mòbil podran promocionar-se, i donar-se a conèixer.
 • Fer nous models d’ofertes avançades (temps de zona blava condicionat a la compra, etc...)
 • La possibilitat d’accedir a la massa monetària que l’Ajuntament insereix en la xarxa de pagaments mitjançant les subvencions, entre d’altres mecanismes.
 • Networking, amb l’ajut dels agents per conèixer altres possibles clients o proveïdors dins la xarxa. Es realitzaran esdeveniments de comunitat.
 • L’orgull de participar en un projecte de comunitat, a través del qual s’impulsaran altres projecte socials (gràcies a un fons comú) i millorarà la convivència veïnal tot dinamitzant l’economia. Un orgull que materialitza el compromís social de l’empresa, fent palesa la seva RSC.

Què hi guanya el ciutadà?

Ho farà canalitzant part de la despesa pública mitjançant el pagament de part de les subvencions a entitats,

 • Una nova eina per gestionar la seva economia particular.
 • Descobrir nous establiments de la ciutat cercant per proximitat, tipus d’establiment, etc...
 • Si pertany a una entitat, accés a noves subvencions de l’Ajuntament de Viladecans pel 2019 que demanaran de pagar una part de les subvencions en VilaWatts.
 • La possibilitat de poder accedir a promocions i descomptes especials oferts pels comerciants només pels usuaris de la moneda local.
 • L’orgull de participar en un projecte de comunitat, a través del qual s’impulsaran altres projecte socials (gràcies a un fons comú) i millorarà la convivència veïnal tot dinamitzant l’economia. Un orgull que materialitza el seu compromís ciutadà i coresponsabilitat social.

Marc legal i confiança

Està garantit el valor de la Moneda Local?

Sí. Està garantit per la Llei 21/2011 de Diner Electrònic. És l’Entitat de Diner Electrònic precisament la que convertirà cada Vilawatt a Euros quan se li demani. Això pot fer-ho perquè cada Unitat de Moneda Local que circula per la nostra economia està recolzada per un euro, dipositat en un compte controlat per l’EDE.  Per tant, els comerços han de percebre la Moneda Local com a euros. 

És un mitjà de pagament segur?

Sí, molt segur. Tant l’EDE com l’Operador de Moneda

Quins controls de seguretat s’apliquen?

L’EDE, aplicant la Llei 21/2011 és l‘encarregada de validar l’alta dels usuaris (KYC, know-your-customer ), i també les transaccions sospitoses entre usuaris (AML, anti money laundry).

Per altra banda, Ubiquat aplicarà sistemes avançats d’accés a l’aplicació de pagaments (controls biomètrics) així com altres mesures de monitorització de l’activitat sistema.

Poden haver-hi menors d’edat?

No com a usuaris independents. Tanmateix, està previst activar l’opció de control parental per facilitar que els pares puguin donar accés al seu fill accés a una part del seu saldo familiar en Vilawatts.

Poden haver-hi comptes anònims?

No, no estan permesos per la legislació de Diner Electrònic (Ley 21/2011).

Qui hi ha al darrera de la moneda local Vilawatt?

Dins el marc del projecte Europeu Vilawatt, la Moneda Local homònima està gestionada pel partner del projecte Ubiquat Technologies. El seu rol és el de proveir la plataforma tecnològica del Vilawatt (app i servidors), atendre als usuaris i aplicar les línies mestres pactades amb l’Ajuntament de la ciutat.

Amb qui he de parlar si tinc un problema?

Ubiquat posa a disposició dels usuaris del sistema un assistent (broker) que els ajudarà en tot allò que necessitin respecte a la Moneda. El podrà trobar a l’Oficina d’Atenció Vilawatt, al l’edifici de la Montserratina.

A més, disposa d’un correu electrònic de contacte per qualsevol dubte o incidència:

                Correu Moneda Vilawatt:                           vilawatt@ubiquat.com

               

 

Dubtes dels comerços/empreses

Com s’ha d’apuntar a nivell comptable?

El Vilawatt, al tractar-se de diner electrònic, té el mateix tractament que un compte corrent bancari. Per tant, pot usar-se igualment un compte 572.

Quin % d’ingressos em convé cobrar amb Vilawatts?

En general, en les Monedes Locals complementàries es recomana que com a màxim un comerç cobri entre un 12-15% amb elles. En el cas del Vilawatt, per la seva naturalesa legal garantida, el percentatge pot pujar fàcilment fins a un 25-30%.

Les ventes que cobri amb Vilawatts han de pagar IVA?

És clar! L’impost de l’IVA grava el valor afegit del producte/servei realitzats, independentment del mitjà de pagament que s’usi per pagar-lo..

Puc cobrar l’IVA amb Vilawatts?

Sí. Es pot cobrar el 100% d’una factura amb Vilawatts (la base més l’IVA).

Puc pagar l’IVA amb Vilawatts?

A l’Estat no (encara). Els impostos de l’Estat es paguen actualment només amb moneda fiat, és a dir amb Euros. Per tant caldrà usar Euros cobrats en altres factures per pagar l’IVA a l’Estat.

En el cas que hagi de pagar una factura a un proveïdor (IVA suportat), lògicament sí que es pot pagar al 100% si l’altra part és també membre i vol.

Els preus seran més cars o més barats?

Els preus de venta de productes/serveis han de ser com a màxim els mateixos en Vilawatts que en Euros. Tanmateix, molts cops els comerciants aplicaran descomptes si s’usa el Vilawatt per pagar.

Puc convertir Vilawatts a Euros?

Sí, sota certes condicions es permetrà pels comerciants i empreses convertir Vilawatts a Euros. Actualment això és automàtic i gratuït.

 

El Vilawatt és una criptomoneda?

No. Encara que sigui un digital, la moneda VilaWatt no és una criptomoneda com ho pot ser, per exemple. Bitcoin. La diferència fonamental es que el Vilawatt necessita Euros per poder crear-se, i tot el procés

Què és un contracte inteŀligent?

Un contracte intel·ligent (smartcontract) és un programa que es pot publicar en una cadena de blocs i es pot executar amb garanties que farà el que està programat de fer (perquè és immutable). Un exemple seria un contracte inteŀligent que, comparant preus a temps real, ens contractés l’energia elèctrica cada hora a la companyia més barata del moment.

El Vilawatt podrà ser «inteŀligent»?

Sí, en una segona fase (2020). La moneda Vilawatt podrà ser usada com a mètode de pagament en contractes inteŀligents que permetin fer operacions amb total garantia pel consumidor. Per exemple, si la taxa de deixalles del 2020 és pagada amb contracte inteŀligent, podrà tenir en compte l’estalvi energètic del ciutadà per aplicar-li una bonificació automàtica.