FAQ's VILAWATT

Què és Vilawatt

 

 

 

Dubtes Generals

Què és la Moneda Local Vilawatt?

La Moneda Local Vilawatt és un Sistema de Pagaments Digitals de caràcter local i complementari que permet realitzar transaccions entre persones, entitats, comerços, empreses i administracions públiques voluntàriament adherides.

És local perquè limita el seu abast al municipi de Viladecans. I és complementari perquè no pretén substituir l’Euro, sinó complementar-lo tot existint al seu costat.

Quin és el seu objectiu?

El seu objectiu és la promoció de la transició energètica i del comerç local mitjançant unes regles pròpies que estimulen principalment el consum responsable i els intercanvis a Viladecans.

Què hi ha al darrera de la Moneda Local?

El Vilawatt es basa en Diner Electrònic, que és el mitjà de pagament digital amb més seguretat jurídica avui en dia. El diner electrònic té les mateixes garanties legals i financeres que un compte corrent bancari.

Com s’emet la Moneda Local?

Per emetre un Vilawatt, com és diner electrònic, necessitem els serveis d’una Entitat de Diner Electrònic (EDE), certificada i controlada pel Banc d’Espanya. Aquesta entitat és la que rep els Euros dels usuaris i un cop rebuts, autoritza la creació dels Vilawatts corresponents (1 Euro = 1 Vilawatt).

Qualsevol persona física o jurídica (entitat, empresa, govern) pot ser membre del circuit i convertir lliurement Euros a Vilawatts. Per fer-ho només haurà de transferir els Euros que vulgui convertir a l’EDE pels canals habilitats: targeta de crèdit o transferència bancària.

Com circula la Moneda Local?

Quan un usuari té un saldo de Vilawatts el pot usar en qualsevol dels comerços o empreses adherides fent el pagament amb l’aplicació mòbil per l’import que correspongui,

El comerç, que ha rebut a l’instant els Vilawatts, els pot usar per pagar als seus proveïdors, pagar nòmines dels seus treballadors o pagar taxes municipals, per exemple. I així successivament. Només cal que els receptors també formin part de Vilawatt i l’acceptin. Així la moneda va circulant per dins la ciutat més i més vegades.

Quin benefici aporta a la meva empresa o comerç?

Els principals beneficis són més facturació, més vendes, més fidelització dels consumidors i més visibilitat comercial. I vincular el comerç a un compromís amb el desenvolupament de la ciutat. La Moneda Local crea un «efecte hivernacle» que reté el diner en l’economia local impulsant el comerç i l’ocupació. És un instrument que estimula la demanda interna, incentivant la propensió al consum de productes locals (dins la xarxa d’empreses voluntàriament adherides).

La Moneda Local substitueix l’euro?

No, és un sistema complementari als pagaments amb euros. La Moneda Local ajuda els comerços de Viladecansa fidelitzar clients i a facturar més, tant en Moneda Local com en euros.  

Quin valor té la Moneda Local?

El mateix que l’euro. 1 Vilawatt = 1 Euro.

Quina diferència hi ha entre la Moneda Local i l'euro?

La Vilawatt és un Sistema de Pagaments Digitals amb unes regles pròpies.

Té més regles la Moneda Local Vilawatt?

Sí. Tenim unes normes pròpies, recollides a les Condicions Generals i Particulars dels usuaris, que són consultables a la web de la moneda. Aquestes condicions segueixen el camí indicat pel Reglament Municipal aprovat per l’Ajuntament de Viladecans la primavera del 2019.

Com es fan els pagaments i cobraments en Moneda Local?

La Moneda Local Vilawatt és digital actualment. Els pagaments són transferències de diner des del compte d’un usuari A al compte d’un usuari B. Els pagaments es poden fer amb el telèfon mòbil o Tablet mitjançant l’APP Vilawatt (disponible per iOS i Android).

 

Incentius per usar Vilawatt

Com participarà l’Ajuntament de Viladecans al Vilawatt?

Ho farà canalitzant part de la despesa pública mitjançant el pagament de part de les subvencions a entitats, part dels salaris als treballadors municipals que ho sol·licitin, part de les compres a proveïdors, etc.

Com estimula l’economia local la moneda local?

L’ús d’una moneda local té uns efectes curiosos en el comportament dels consumidors:

 1. Preferència d’ús: la Llei de Gresham, que diu que la moneda local sempre té un ús preferent a la moneda oficial. És lògic perquè la gent prefereix gastar primer la que només val en una ciutat.
 2. Aversió a l’estalvi: El punt anterior provoca un altre efecte i és que la moneda local no s’estalvia. Per tant estimula la Propensió Marginal a Consumir (PMC), provocant una major dinamització de l’economia local.

Aquests dos punts combinats comporten un major volum d’ingressos en moneda local del que comportaria l’ús simple de la moneda fiat. Per tant obtenim una major facturació que permet augmentar beneficis i, de retruc, el mercat laboral del teixit empresarial local. És més, una major facturació comportarà una major renda, i per tant una millora en les condicions laborals, menys atur i més ingressos.

I tot això es veu magnificat per l’efecte multiplicador.

Què és el multiplicador local de la moneda?

El Multiplicador Local és una eina que serveix per mesurar l’impacte econòmic local de la moneda. És a dir, com canvien els fluxos monetaris abans i després de la implantació de la moneda. Per fer-ho s’avaluen els pagaments realitzats fins a 3 nivell de profunditat (comerç, proveïdor del comerç, proveïdor del proveïdor del comerç) comprovant si són proveïdors locals o no.

Aquesta operació proporciona un coeficient que indica la mesura en què la despesa inicial s’ha gastat i reinvertit a la ciutat. Com més gran sigui el valor del multiplicador LM3, major serà la incidència local de la moneda.

Doncs bé, en ciutats properes i assimilables a Viladecans (com son Santa Coloma de Gramenet o Bristol) s’ha observat que el multiplicador local passa de 1.3 abans d’implantar la moneda, a 3.1 després d’implantar-la. Per exemple, 1000€ de subvenció de l’Ajuntament en Euros tenen un impacte promig de 1300€ a la ciutat. La mateixa subvenció pagada en Vilawatts provocaria aproximadament 3.100€ de facturació a comerços de la ciutat.

El guany és evident. I a més, sense augmentar la despesa pública. Només estimulant la compra «Km. 0».

Què hi guanya el comerç?

 • La visibilitat local que els dona la plataforma. Mitjançant l’app mòbil podran promocionar-se, i donar-se a conèixer.
 • Fer nous models d’ofertes avançades (temps de zona blava condicionat a la compra, etc...)
 • La possibilitat d’accedir a la massa monetària que l’Ajuntament insereix en la xarxa de pagaments mitjançant les subvencions, entre d’altres mecanismes.
 • Networking, amb l’ajut dels agents per conèixer altres possibles clients o proveïdors dins la xarxa. Es realitzaran esdeveniments de comunitat.
 • L’orgull de participar en un projecte de comunitat, a través del qual s’impulsaran altres projecte socials (gràcies a un fons comú) i millorarà la convivència veïnal tot dinamitzant l’economia. Un orgull que materialitza el compromís social de l’empresa, fent palesa la seva RSC.

Què hi guanya el ciutadà?

Ho farà canalitzant part de la despesa pública mitjançant el pagament de part de les subvencions a entitats,

 • Una nova eina per gestionar la seva economia particular.
 • Descobrir nous establiments de la ciutat cercant per proximitat, tipus d’establiment, etc...
 • Si pertany a una entitat, accés a noves subvencions de l’Ajuntament de Viladecans pel 2019 que demanaran de pagar una part de les subvencions en VilaWatts.
 • La possibilitat de poder accedir a promocions i descomptes especials oferts pels comerciants només pels usuaris de la moneda local.
 • L’orgull de participar en un projecte de comunitat, a través del qual s’impulsaran altres projecte socials (gràcies a un fons comú) i millorarà la convivència veïnal tot dinamitzant l’economia. Un orgull que materialitza el seu compromís ciutadà i coresponsabilitat social.

Marc legal i confiança

Està garantit el valor de la Moneda Local?

Sí. Està garantit per la Llei 21/2011 de Diner Electrònic. És l’Entitat de Diner Electrònic precisament la que convertirà cada Vilawatt a Euros quan se li demani. Això pot fer-ho perquè cada Unitat de Moneda Local que circula per la nostra economia està recolzada per un euro, dipositat en un compte controlat per l’EDE.  Per tant, els comerços han de percebre la Moneda Local com a euros. 

És un mitjà de pagament segur?

Sí, molt segur. Tant l’EDE com l’Operador de Moneda

Quins controls de seguretat s’apliquen?

L’EDE, aplicant la Llei 21/2011 és l‘encarregada de validar l’alta dels usuaris (KYC, know-your-customer ), i també les transaccions sospitoses entre usuaris (AML, anti money laundry).

Per altra banda, Ubiquat aplicarà sistemes avançats d’accés a l’aplicació de pagaments (controls biomètrics) així com altres mesures de monitorització de l’activitat sistema.

Poden haver-hi menors d’edat?

No com a usuaris independents. Tanmateix, està previst activar l’opció de control parental per facilitar que els pares puguin donar accés al seu fill accés a una part del seu saldo familiar en Vilawatts.

Poden haver-hi comptes anònims?

No, no estan permesos per la legislació de Diner Electrònic (Ley 21/2011).

Qui hi ha al darrera de la moneda local Vilawatt?

Dins el marc del projecte Europeu Vilawatt, la Moneda Local homònima està gestionada pel partner del projecte Ubiquat Technologies. El seu rol és el de proveir la plataforma tecnològica del Vilawatt (app i servidors), atendre als usuaris i aplicar les línies mestres pactades amb l’Ajuntament de la ciutat.

Amb qui he de parlar si tinc un problema?

Ubiquat posa a disposició dels usuaris del sistema un assistent (broker) que els ajudarà en tot allò que necessitin respecte a la Moneda. El podrà trobar a l’Oficina d’Atenció Vilawatt, al l’edifici de la Montserratina.

A més, disposa d’un correu electrònic de contacte per qualsevol dubte o incidència:

                Correu Moneda Vilawatt:                           vilawatt@ubiquat.com

               

 

Dubtes dels comerços/empreses

Com s’ha d’apuntar a nivell comptable?

El Vilawatt, al tractar-se de diner electrònic, té el mateix tractament que un compte corrent bancari. Per tant, pot usar-se igualment un compte 572.

Quin % d’ingressos em convé cobrar amb Vilawatts?

En general, en les Monedes Locals complementàries es recomana que com a màxim un comerç cobri entre un 12-15% amb elles. En el cas del Vilawatt, per la seva naturalesa legal garantida, el percentatge pot pujar fàcilment fins a un 25-30%.

Les ventes que cobri amb Vilawatts han de pagar IVA?

És clar! L’impost de l’IVA grava el valor afegit del producte/servei realitzats, independentment del mitjà de pagament que s’usi per pagar-lo..

Puc cobrar l’IVA amb Vilawatts?

Sí. Es pot cobrar el 100% d’una factura amb Vilawatts (la base més l’IVA).

Puc pagar l’IVA amb Vilawatts?

A l’Estat no (encara). Els impostos de l’Estat es paguen actualment només amb moneda fiat, és a dir amb Euros. Per tant caldrà usar Euros cobrats en altres factures per pagar l’IVA a l’Estat.

En el cas que hagi de pagar una factura a un proveïdor (IVA suportat), lògicament sí que es pot pagar al 100% si l’altra part és també membre i vol.

Els preus seran més cars o més barats?

Els preus de venta de productes/serveis han de ser com a màxim els mateixos en Vilawatts que en Euros. Tanmateix, molts cops els comerciants aplicaran descomptes si s’usa el Vilawatt per pagar.

Puc convertir Vilawatts a Euros?

Sí, sota certes condicions es permetrà pels comerciants i empreses convertir Vilawatts a Euros. Actualment això és automàtic i gratuït.

 

El Vilawatt és una criptomoneda?

No. Encara que sigui un digital, la moneda VilaWatt no és una criptomoneda com ho pot ser, per exemple. Bitcoin. La diferència fonamental es que el Vilawatt necessita Euros per poder crear-se, i tot el procés

Què és un contracte inteŀligent?

Un contracte intel·ligent (smartcontract) és un programa que es pot publicar en una cadena de blocs i es pot executar amb garanties que farà el que està programat de fer (perquè és immutable). Un exemple seria un contracte inteŀligent que, comparant preus a temps real, ens contractés l’energia elèctrica cada hora a la companyia més barata del moment.

El Vilawatt podrà ser «inteŀligent»?

Sí, en una segona fase (2020). La moneda Vilawatt podrà ser usada com a mètode de pagament en contractes inteŀligents que permetin fer operacions amb total garantia pel consumidor. Per exemple, si la taxa de deixalles del 2020 és pagada amb contracte inteŀligent, podrà tenir en compte l’estalvi energètic del ciutadà per aplicar-li una bonificació automàtica.

 

Dubtes generals (2)

Què són els Euros-Vilawatt?

La Moneda Local Vilawatt és un circuit de pagament digital que permet efectuar transaccions

amb Euros electrònics (anomenats “Euro Vilawatt” o ₩) entre persones, entitats, comerços,

empreses i administracions públiques voluntàriament adherides. Diem que és local perquè

limita el seu abast al municipi de Viladecans, i complementaria perquè no pretén substituir

l’Euro sinó millorar-lo coexistint al seu costat.

Un Euro Vilawatt (1₩) té el valor legal d’un Euro, i està garantit per una entitat supervisada pel

Banc d’Espanya. En qualsevol moment pots convertir Euros a Euros Vilawatt i gaudir dels

avantatges que et proporcionen. Després els podràs convertir de nou a Euros fàcilment.

Quin és el seu objectiu?

El seu objectiu és la promoció de la transició energètica i l’impuls del comerç local a la ciutat de

Viladecans mitjançant mecanismes d’incentiu del consum responsable i els intercanvis locals

entre els membres del circuit.

Què són els Bons Vilawatt?

Els Bons Vilawatt funcionen com xecs-regal que dupliquen el poder adquisitiu dels usuaris de la

Moneda Local Vilawatt a l'hora de fer despesa als comerços, empreses i entitats del circuit de

moneda.

Quin és el seu objectiu?

El seu objectiu és promoure la despesa al comerç local de la ciutat i per tant incentivar als

ciutadans a comprar de manera més sostenible, enfortint el teixit econòmic de proximitat.

Quin valor tenen?

Els Bons Vilawatt es poden adquirir per 25₩ i tenen un poder de compra de 50₩. És a dir, que

gràcies a l’aportació de 25₩ per part de l’Ajuntament, es duplica el poder de compra de qui ha

comprat el bo.

Com puc comprar bons?

Adquirir els teus bons és molt fàcil. Només has d’iniciar sessió a l’app Vilawatt amb el teu usuari

i contrasenya i accedir a les campanyes actives. Veuràs el títol de la campanya “Bons Vilawatt

50” i podràs escollir quants bons vols comprar fins un màxim de quatre bons per usuari.

Si encara no tens Euros-Vilawatts o no tens suficients, fes una recàrrega de saldo. Per fer-ho

fes clic al teu saldo en Euros-Vilawatts, selecciona “Recàrrega de saldo”, marca l’import i

vincula la teva targeta de crèdit o dèbit. Automàticament veuràs l’import reflectit al teu saldo en

Euros-Vilawatts.

Si encara no formes part dels Euros-Vilawatts, completa el formulari d’alta com

“particular”,”autònom”, “empresa” o “entitat sense ànim de lucre”.

Si tens cap dubte consulta el manual d’ús dels Euros-Vilawatt a la nostra web

Qui pot comprar bons?

Poden comprar bons tots els usuaris adherits als Euros-Vilawatt: particulars, autònoms,

empreses i entitats.

Quants bons puc comprar?

Cada membre dels Euros-Vilawatt té dret a comprar fins a un màxim de quatre bons. En fer la

compra pots escollir la quantitat de bons que vols comprar. No és obligatori comprar tots els

bons a la vegada.

On puc gastar els meus bons?

Pots gastar els teus Euros-Vilawatts a tots els establiments adherits. Podràs veure tots dins de

l’app Vilawatt. Només hauràs d’anar a l’establiment i indicar al venedor que vols pagar amb els

teus bons.

Els bons només es poden gastar per fer despesa als establiments de la ciutat adherits. No es

poden utilitzar per fer pagaments entre usuaris particulars.

Com gasto els meus bons?

Utilitzar els teus bons és molt senzill. Quan estiguis a l’establiment on vols pagar amb els teus

bons, indica al venedor que vols utilitzar els bons. El venedor et demanarà que li mostris el codi

QR del bo que vulguis gastar per la compra. Inicia sessió a l’app, selecciona “Els meus bons” al

menú desplegable situat a la part superior esquerra, escull el bo que vols gastar i mostra el codi

QR que es genera al venedor perquè l’escanegi i t’apliqui el descompte corresponent.

Com sé quants bons tinc disponibles?

Per consultar els bons que tens disponible, inicia sessió a l’app i selecciona “Els meus bons” al

menú desplegable situat a la part superior esquerra. Podràs consultar tots els bons que has

comprat i l’import romanent que et queda a cadascun. Quan gastis la totalitat de l’import d’un bo

aquest desapareixerà de la llista.

Per exemple: Si compro unes sabates per valor de 30₩ i les pago amb un bo de 50₩, al

consultar a l’app veure que tinc aquest mateix bo però amb un import restant per valor de 20₩.

Puc pagar només una part de la compra amb bons?

Sí. Per exemple: Si compro unes sabates per valor de 70₩, puc pagar amb un bo de 50₩ i

l’import restant de 20₩ amb el meu saldo d’Euros-Vilawatt.

Puc utilitzar més d’un bo a la mateixa compra?

Sí, pots utilitzar tants bons com tinguis a una mateixa compra. Per fer-ho indica al comprador

que vols utilitzar bons i mostra-li tots els QR del bo que vulguis utilitzar.

Puc pagar a una mateixa compra amb els meus bons i els d’una altra

persona?

No. En la teva compra només pots usar els teus bons.

Si vols utilitzar els teus bons i els d’un familiar o amic per comprar un producte, pots demanar-li

al venedor que divideix l’import del producte en dos i pagar cadascun la part corresponent amb

els seus bons i Euros-Vilawatts.

Puc comprar amb els meus bons per internet?

No. Els bons per ara només es poden gastar de manera presencial, per tant no pots gastar-los

en compres online ni en pagaments per enllaç (whatsapp).

Per què no puc accedir a l'App si ja he fet el registre i validat el SMS?

Un cop fet el registre i validat el SMS de verificació del teu compte, per motius de seguretat, el

nostre equip revisa que la teva documentació sigui correcta i valida el teu usuari de forma

manual.

Per tant l'activació del teu compte no és automàtica i pot trigar entre 24-48 hores dependent del

volum d'altes. Rebràs un SMS amb el text "El teu compte està activat", quan el teu compte

estigui actiu i podràs accedir a l'App amb les teves claus d'usuari i contrasenya i començar a

operar amb Euros-Vilawatts.

Si ja has complert aquest pas i no recordes la teva clau o contrasenya, contacta amb nosaltres

o fes clic a "Recuperar contrasenya" i rebràs un e-mail per poder restablir les teves claus

d'accés.

Característiques i condicions dels Bons Vilawatt

Quines són les dates en les quals esta activa la campanya “Bons

Vilawatt?

La campanya “Bons Vilawatt” comença el 15 de desembre de 2020 i finalitza el 15 de gener de

2022.

Fins quan puc comprar bons Vilawatt?

Pots comprar bons a partir del 15 de desembre de 2020 fins al 15 de desembre de 2021 o fins

que s’esgoti la totalitat dels bons creats per aquesta campanya.

Fins quan puc gastar els meus bons?

Pots gastar els teus bons fins al 15 de gener de 2022. Per tant, si els compres durant desembre

de 2020, tindràs més d’un any per gastar-los, mentre que si els compres el 15 de desembre de

2021, només disposaràs d’un mes per fer-ho.

Què passa si acaba el termini i no els he gastat?

Si arribat el 15 de gener de 2022 encara no has gastat els teus bons, et desapareixeran i

t’ingressarem el 50% del seu import romanent. És a dir, que recuperaràs la part proporcional

del que vas pagar per ells i no has usat.

Quants bons hi ha disponibles?

En total es crearan 9.300 bons Vilawatt de 50 Euros-Vilawatt cadascun, suposant per a

l’Ajuntament una despesa total de 232.500 € que revertiran en un impacte de 465.000 € al

comerç local de la ciutat.

Puc convertir l’import dels bons a Euros?

No està permesa la conversió de bons Vilawatt a Euros per part dels consumidors. Només els

comerços, un cop hagin cobrat mitjançant bons Vilawatt podran demanar la seva conversió a

Euros.

Quins beneficis té els Euros-Vilawatt?

Els Euros-Vilawatt generen múltiples beneficis a la ciutat. Per veure més informació consulta les

preguntes freqüents generals a la nostra web

Informació d’interés

On puc adreçar-me si tinc dubtes?

Si tens cap dubte, consulta o incidència pots dirigir-te a l’Oficina Vilawatt al carrer Doctor Reig

81 (al costat del Mercat Constitució) en horari de dilluns a divendres de 10 a 12:30 i de 17 a

19:00..

També pot adreçar-te a l’equip de Xarxa Comercial, encarregats de la gestió dels bons. Els

trobaràs al telèfon 666 43 72 49 o al correu bons@xarxacomercial.cat

Si tens cap incidència tècnica amb l’app envia'ns un correu a moneda@vilawatt.cat

Hi han instruccions sobre l’ús de l’app Vilawatt i els Bons?

Si. Pots consultar el manual d’ús de l’app Vilawatt i les instruccions dels Bons Vilawatt a la web

http://www.vilawatt.cat/es/moneda

Dubtes dels comerços/empreses

Com puc aplicar els bons a les meves vendes?

Per aplicar els bons a les teves vendes, un cop estiguis dins l’App Vilawatt, segueix les

següents passes:

● Selecciona l’opció “ Cobra

● Marca l’import del producte

● Pregunta-li al teu client si té bons Vilawatt i si és que sí, demana-li que et mostri els QR.

● Selecciona l’opció “ Afegir bo ” i escaneja el QR. Automàticament veuràs que surt

l’import del bo descomptat del total de la compra. Repeteix l’operació tants cops com

bons tingui el client

● Mostra-li el QR final de la venda al client, i espera a què l’autoritzi.

● Un cop rebis la confirmació, escaneja el tiquet .

Per què cal que escanegi el tiquet?

El tiquet de compra serveix per demostrar que el bo s’ha usat en una venda real a Viladecans.

És necessari per poder validar el bo i, per tant, per poder convertir-lo a Euros Vilawatt. Per ser

vàlida, la fotografia del tiquet ha de mostrar la data, el nom de l’establiment i l’import total de

la venda .

Com veig els bons que he rebut?

A l’aplicació Vilawatt, vés a l’opció de menú “Bons rebuts” pots tots els bons que has rebut amb

el seu estat. Veuràs que es mostren 3 estats possibles:

Pendent de validació: El bo s’ha rebut correctament i encara no ha sigut validat per

l’equip gestor.

Abonat: La transacció està validada i has rebut l’ingrés de bo en Euros Vilawatt al teu

saldo de moneda.

Rebutjat: La transacció no ha estat validada per algun motiu. En aquest cas, l’equip

gestor et contactarà per explicar-te els motius i mirar de solucionar el problema.

Com cobro l’import dels bons?

L’equip gestor revisa sovint els bons pendents de validar y comprova si efectivament les dades

del pagament i les del tiquet fotografiat coincideixen. Sí és així el bo és abonat a l’instant en

forma de saldo d’Euros Vilawatt al teu compte de comerç.

Puc convertir l’import dels bons rebuts a Euros?

Si, un cop rebuts els Euros Vilawatts els pots convertir a euros bancaris seleccionant l’opció

“Retirada de saldo” dins de l’app Vilawatt, tot i que et recomanen que no ho facis.

Recorda que si uses els Euros Vilawatt estaràs augmentant la seva recirculació, i per tant seràs

el primer beneficiat del seu efecte multiplicador i el seu impacte positiu a la ciutat. Com que són

diners legals, pots usar els Euros Vilawatts pel que vulguis: les teves despeses personals o per

pagar a proveïdors locals del teu comerç,

Com més circuli, més possibilitats de que algú et torni a comprar a tu! ;)

Com a comerciant, puc comprar bons per gastar?

Sí. A banda d’acceptar els bons pots comprar també fins a 4 bons per a les necessitats del teu

comerç/entitat.

Que passa si no he fet la foto del tiquet?

És molt important que facis la foto del tiquet al fer una venda amb bons. L’app t’obligarà a fer la

foto abans de poder tancar pantalla. Si per qualsevol motiu no l’has pogut fer, si us plau

contacta amb l’equip gestor dels bons al correu bons@xarxacomercial.cat i ells t’indicaran els

passos a seguir.

Recorda que sense tiquet no podràs redimir l’import dels bons

Com utilitzo l’app Vilawatt?

Utilitzar l’app Vilawatt és molt fàcil. Si tens cap dubte consulta les instruccions per cobrar per

comerços i el tutorial d'ús disponibles a la nostra http://www.vilawatt.cat/es/moneda

Que passa si sóc el propietari i els que cobren són els meus

treballadors?

Cap problema! Si no vols utilitzar el teu mòbil o el dels teus treballadors, pots utilitzar un mòbil o

tablet que tinguis i deixar-lo fix a l’establiment.

Estem treballant per desplegar pròximament terminals de cobrament, molt similars als datàfons,

per facilitar aquest procés.

Puc cobrar una part de l’import amb Euros i altra en Euros-Vilawatt?

Sí. Només marca l’import que vols cobrar amb Euros-Vilawatts i completa el procediment a

través de l’app i després cobra la resta amb euros. A nivell comptable no tindràs cap problema,

ja que els Euros-Vilawatt són euros i tenen les mateixes condicions i garanties legals.

Puc tornar el canvi amb Euros-Vilawatt?

Sí, a més és molt fàcil. Selecciona l’opció “Paga”, marca l’import i mostra el codi QR al teu client

perquè l’escanegi.

Com es fa la comptabilitat amb Euros-Vilawatts?

La comptabilitat amb Euros Vilawatt és igual que amb euros. Quan ingresses Euros-Vilawatts

és com si t’haguessin pagat per transferència bancària. Pots consultar els detalls a les FAQS

generals dels Euros-Vilawatt disponibles a la nostra web

On puc adreçar-me si tinc dubtes?

Si tens cap dubte, consulta o incidència pots dirigir-te a l’Oficina Vilawatt al carrer Doctor Reig

81 (al costat del Mercat Constitució) en horari de dilluns a divendres de 10 a 12:30 i de 17 a 19

h.

També pot adreçar-te a l’equip de Xarxa Comercial, encarregats de la gestió dels bons. Els

trobaràs al telèfon 666 43 72 49 o al correu bons@xarxacomercial.cat

Si tens cap incidència tècnica amb l’app contacta amb nosaltres escrivint-nos un email a

moneda@vilawatt.cat indicant quin problema tens i adjuntant captures de pantalla o tot allò que

consideris rellevant.

Et pots descarregar el targetó en els següents enllaços:

http://www.gremihosteleriaviladecans.es/admin/uploads/01-flyer-consumidor.pdf

http://www.gremihosteleriaviladecans.es/admin/uploads/01-flyer-comerc-.pdf

 

 

 

 

El 23 de desembre del 2021 actualitzarem els nostres Termes i Condicions Generals "Termes" perquè quedin més clars i sigui més fàcil entendre el que pots esperar en usar el servei. Els canvis que s'aplicaran no afectaran la forma en què utilitzes la Moneda Vilawatt

Pots consultar  els Termes actualitzats aquí

Recomanem llegir detingudament els canvis que s'aplicaran als Termes. Si continues utilitzant la Moneda Vilawatt, confirmaràs que acceptes els nous Termes.

Moltes gràcies per formar part de la nostra comunitat!

Equip Moneda Vilawatt
 

­