L'atur disminueix al Baix Llobregat durant el mes de febrer

L'Observatori Comarcal publica un nou informe mensual d'atur registrat, segons apunta, febrer tanca amb 33.794 persones aturades, 510 persones menys que el mes de gener.

Respecte al mateix mes de l’any 2023, l’atur disminueix un 3,4% i 1.201 persones menys. La taxa d’atur se situa en el 8,2%, una xifra inferior a la de la resta d’àmbits territorials i del conjunt de Catalunya.

Les dones continuen sent majoria entre les persones en situació d’atur (58,5%) i la taxa d’atur és superior entre elles (9,8%) que entre els homes (6,7%). Per contrapartida, disminueix més el nombre d’homes aturats (-357, -2,5%) que el nombre de dones aturades (-153, -0,8%) en la variació mensual.

Per grups d’edat, mentre que l’atur disminueix per les persones desocupades d’entre 30 i 44 anys (-2,3%, -207 persones) i per a les de més de 44 anys (-1,7%, -346 persones), per al jovent augmenta lleugerament (+1%, +43 persones).

L’atur ha disminuït especialment respecte al mes de gener en els sectors: vehicles de motor (-30,3%, -126 persones), activitats relacionades amb l’ocupació (-2,7%, -65 persones) i administració pública (-2,8%, -54 persones).

Podeu consultar l'informe en aquest enllaç.