Viladecans presenta la seva candidatura a la certificació europea Residu Zero

Viladecans s´ha convertit en ciutat candidata a la Certificació Residu Zero, una distinció que és un estàndard europeu, desenvolupada per l'organització no governamental Mission Zero Academy (MiZA), amb el suport de Zero Waste Europe (ZWE). Per aconseguir-la, la ciutat aplicarà el Pla Residu Zero de Viladecans, centrat en àrees claus com la reducció de plàstics d’un sol ús, la prevenció de les fraccions orgànica i de residus vegetals, la reducció dels residus de paper i cartró i el foment d’iniciatives de reutilització i reparació.

La certificació Ciutats i Pobles Residu Zero de la MiZA consta de cinc passos: expressió d'interès, compromís, implementació, certificació i millores anuals. Es desenvolupa al voltant d'un sistema de quadre de comandament, que inclou criteris obligatoris i basats en punts. La combinació d'aquests punts defineix el nivell de certificació del municipi i el nombre d'estrelles posteriors. Viladecans es troba en l’estadi quart del procés: tramitant la certificació, en ser ciutat candidata.

Viladecans és un municipi reconegut per les seves mesures proactives en la prevenció de residus.  Encarna García, tinenta d’alcalde de l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, assegura que “Viladecans és una ciutat que situa la millora de la qualitat de vida de les persones al centre de les seves polítiques i treballa per conservar els hàbitats naturals i la biodiversitat. Sabem que menys plàstic al medi ambient és més salut per a les persones i per a la vida dels nostres ecosistemes, per això estem compromesos a reduir els plàstics d’un sol ús”.

De fet, la ciutat treballa per reduir i gestionar els seus residus de la forma més sostenible possible. A l’any 2022, Viladecans va generar menys residus municipals per càpita que la mitjana de Catalunya. Tot i això, el govern local està compromès amb reduir la quantitat de residus generats per càpita en un 15 % abans del 2025, respecte a la generació de l’any 2015. A més, l’Ajuntament espera arribar a una recollida selectiva del 68,1 %, com a resultat d’un pla multifase per implementar un nou sistema de recollida a la ciutat, que combinarà l’ús de contenidors intel·ligents amb sistemes de recollida porta a porta.

El Pla Municipal de Prevenció de Residus 2021-2025 reflecteix la seva dedicació i compromís en reduir la generació de residus i l’ús de plàstic. A l’any 2019, a més, Viladecans va emetre una declaració per proclamar-se com a ciutat lliure de plàstic, a partir de la qual ha estat treballant en l’aplicació de mesures per prevenir els residus plàstics. Encarna García reconeix que la generació de residus és un problema creixent sense una solució clara. També considera que la fita de la certificació pot ser un referent per a altres municipis propers. “Si comencem a treballar,” continua, “i altres municipis segueixen aquests passos, hi haurà més accions per invertir aquesta tendència negativa”.

La progressió de Viladecans fins a esdevenir Ciutat Candidata a la Certificació Residu Zero posa de manifest un compromís notable amb la sostenibilitat mediambiental i la gestió responsable dels residus. A la vegada que el municipi segueix aplicant mesures innovadores, es converteix en un exemple a seguir per municipis de tot el món.