El Baix Llobregat presenta un nou Pla Estratègic per impulsar un turisme sostenible

El dilluns 19 de febrer, la seu del Consell Comarcal ha acollit la presentació del nou Pla Estratègic de Desenvolupament Turístic del Baix Llobregat, document que recull actuacions transformadores i dinamitzadores de l’activitat turística, centrat en l’impuls de l’economia comarcal i basat en la col·laboració, el coneixement, la planificació, la innovació, la tecnologia, la competitivitat i l’accessibilitat, incrementant la qualitat de l’experiència de turistes i visitants, i afavorint la qualitat de vida de la població de la comarca.

Per la seva banda, la presidenta Eva Martínez, ha posat l’accent en què el nou pla recull la diversitat territorial del nostre territori convertint-la en una de les nostres principals fortaleses, perquè la suma de tots els nostres atractius; platja, muntanya, riu, oferta cultural, gastronòmica, d’esdeveniments… és el que converteix al Baix Llobregat en un destí únic a un salt de Barcelona” ha assenyalat.

El conseller comarcal de Turisme, Javier González, ha introduït la presentació d’aquest Pla Estratègic de Turisme que vol esdevenir un document marc de referència i que ha tingut en compte diferents principis rectors com una perspectiva integral per donar resposta al caràcter transversal del turisme, l’equilibri territorial, ambiental i econòmic a la comarca, “un posicionament innovador, competitiu i rendible, la participació, cooperació i compromís, i un desenvolupament sostingut i continuat en el temps, alineat amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.”, ha destacat.

El Pla estableix 3 grans línies transversals de treball, cohesió territorial, desenvolupament local i competitivitat, línies alineades amb les finalitats pròpies del Consell i del Consorci de turisme i enfocades a activar econòmicament la comarca i consolidar el Baix Llobregat com una destinació per gaudir en clau de benestar, qualitat i sostenibilitat, apostant pel patrimoni cultural i natural, així com per la creixent creació de noves infraestructures turístiques, amb l'objectiu de fer-se ressò de la diversitat extraordinària del territori.

Un full de ruta que detalla 6 grans eixos estratègics amb l’objectiu de contribuir a un desenvolupament sostenible i regeneratiu del Baix Llobregat, per convertir la comarca en un destí turístic referent, cohesionat i compromès amb el desenvolupament social, econòmic i ambiental en el qual el sector evoluciona i aporta experiències i benestar a turistes, visitants i a la població del territori.

El segon posa el focus en la Sostenibilitat i accessibilitat, amb la finalitat de millorar de manera continuada l’espai turístic i adequar-ne els espais i infraestructures per adaptar-los a les necessitats d’acollida dels visitants com també per afavorir la cohesió turística territorial i facilitar l’accés i el gaudi de l’oferta turística a tothom.

El quart, Productes i experiències turístiques innovadores, està destinat a millorar el posicionament del destí i l’oferta competitiva mitjançant el desenvolupament de productes i experiències adaptades a les seves capacitats actuals i potencials. Per fer-ho s’incentivarà i motivarà la col·laboració pública i privada i el desenvolupament de sinergies territorials.

I per finalitzar, l’eix que fa referència al Màrqueting de la destinació, atenent la necessitat de continuar mantenint accions de promoció i comercialització dels productes turístics del Baix Llobregat en els segments i nínxols d’interès per al destí i generadors de visitants, que aposta per promoure l’oferta turística de la destinació de forma innovadora i prioritzant el màrqueting digital.

Així mateix, ha comptat amb la implicació de la Diputació de Barcelona, i amb el finançament del SOC, entenent també les oportunitats que aquest pla suposarà per a l’impacte econòmic i en ocupació pel Baix Llobregat.   

Presentació del Pla Estratègic de Turisme del Baix Llobregat