L'atur augmenta al Baix Llobregat durant el mes de gener

Les dones continuen sent majoria entre les persones en situació d’atur (58,1%) i la taxa d’atur és superior entre elles (10%) que entre els homes (6,9%). Per contrapartida, augmenta més el nombre d’homes aturats (+214, +1,5%) que el nombre de dones aturades (+181, +0,9%) en la variació mensual.

L’atur ha augmentat especialment respecte al mes de desembre en els sectors: comerç al detall (+5,5%, 200 persones), administració pública (+6,9%, 127 persones) i sense ocupació anterior (+3,8%, +78 persones).