Comença la fase d'emergència per sequera

S’han previst tres estats d’emergència segons les reserves d’aigua que es disposi, que regularan els consums d’aigua permesos per habitant i dia, des dels 200 litres de la fase 1 d'emergència, fins als 160 litres de la fase 3. 

 En relació amb el reg de jardins i camps esportius 


- Es permetrà utilitzar aigua freàtica o regenerada per a la supervivència de l’arbrat urbà, jardins botànics i reg federat.

- Es permetrà regar els camps d’esports federats sempre que s’apliquin mesures d’estalvi compensatòries. En cas d’arribar al nivell 2 d’emergència, s’haurien de tancar totalment les dutxes i si s’assoleix el nivell 3, també es prohibiria el reg dels camps esportius, independentment de l’origen de l’aigua.

 Piscines

- Prohibició d'omplir total o parcialment les piscines. Només es permetrà reomplir aquelles instal·lacions cobertes i públiques, i les piscines descobertes d’ús durant tot l’any, per a la pràctica esportiva federada si s’apliquen mesures compensatòries. També el reompliment de les piscines terapèutiques d’hospitals, residències i centre d’educació especial, i les piscines d'aigua de mar.

Es prohibirà omplir les piscines si s’entra en el nivell 3 d’emergència.

 Activitats

- Quedaran prohibits els actes lúdics, públics i privats, que utilitzin aigua susceptible de ser apta per al consum humà.

- Sí es podran omplir basses que serveixin de refugi de fauna en perill d’extinció o destinada a la recuperació d’espècies autòctones.

- Només es permet la neteja de vehicles a establiments especialitzats amb sistemes de recirculació d’aigua.

 Altres

- També es reduirà el consum d’aigua en diversos àmbits en els següents percentatges: Agricultura 80%; Ramaderia: 50%; Indústria 25%; Usos recreatius que impliquin reg: prohibit; Altres usos receatius: 25%.

Es demana la màxima cooperació i responsabilitat de la ciutadania i el teixit comercial i empresarial de la vila.

Per a més informació podeu consultar el portal de la sequera de la Generalitat de Catalunya:  SEQUERA GENCAT