La Vicepresidenta Vilagrà explica l'Avantprojecte de llei de l'Estatut de Municipis Rurals.

La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà Pons, ha participat en una trobada amb les alcaldies rurals de les vegueries de Barcelona i del Penedès per explicar l’Avantprojecte de llei de l’Estatut de Municipis Rurals. Una iniciativa llargament reivindicada pel món local i que es preveu aprovar aquest any. A Catalunya, un 75% de la població viu en un 15% del territori, mentre que el quart restant, ocupa el 85%. Una situació de desequilibri que s’ha anat agreujant amb el pas del temps. Per això, el Govern de la Generalitat s’ha proposat fer del repoblament i l’equilibri territorial un dels puntals de la legislatura. En paraules de la vicepresidenta “aquest estatut s’ha de convertir en el marc legal de referència per ajudar-nos a afavorir l’arrelament de les persones que hi viuen i promoure el repoblament”.

Des de Sant Martí de Tous (Anoia), la vicepresidenta ha posat en valor l’impacte positiu que tindrà aquest estatut als municipis rurals, ja que és “un text innovador, pioner i d’obligat compliment que suposa un punt d’inflexió en la consideració i el tracte vers els municipis rurals de Catalunya”. I ha afegit que “es tracta de posar mesures sobre la taula des del punt de vista normatiu, fiscal i econòmic que permetin a la ciutadania d’aquestes zones accedir en igualtat de condicions a tots els béns i serveis”. Així mateix, ha destacat el paper actiu i el compromís de totes les entitats municipalistes “per fer possible un estatut que s’ha fet amb i per al territori”.

Catalunya viu una situació de despoblament que s’ha vist agreujada en els últims anys per diverses raons. Del total de 947 municipis que existeixen a Catalunya, 593 (un 62,2%) tenen una població que no supera els 2.000 habitants i d’aquests, 332 (55,99%) no superen els 500 habitants. Aquestes dades fan indispensable donar resposta a les necessitats que té la ciutadania que viu en aquests llocs.