Eva Martínez reelegida presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat

Els 39 membres electes que va publicar la Junta Electoral Provincial de Barcelona en data 27 de juny, han pres possessió del seu càrrec de consellers i conselleres comarcals, i tot seguit s’ha procedit a la votació per elegir la persona que presidirà el Consell Comarcal el mandat 2023-2027.

En el seu primer discurs un cop escollida de nou presidenta, Eva Martínez ha entès el seu segon mandat com una mostra de confiança per la tasca feta des del 2019, i ha agraït la confiança dels seus companys i companyes de partit, així com la dels i les representants dels grups comarcals signants del nou pacte de govern, “un pacte que dona continuïtat a les actuacions iniciades al mandat anterior, i que dona resposta als reptes que tenim al davant”, ha destacat.

El document signat per Antoni Poveda Zapata, per part del PSC, Claudio Carmona Vargas, per part d’ECP i Xavier Fonollosa Comas,  per part de JxCAT, dona continuïtat a les actuacions iniciades al mandat anterior, i posa com a prioritat del nou govern comarcal treballar per uns serveis de salut de qualitat i la salut de les persones, com el primer actiu a protegir; Enfortir i preservar l’activitat econòmica del Baix Llobregat; Sortir de la crisi de forma inclusiva, sense deixar cap col·lectiu enrere; Fomentar l’ocupació, les polítiques actives d’ocupació i els llocs de treball de qualitat; Reforçar els principals sectors productius, apuntalant els sectors tractors de l’economia comarcal; Impulsar la professionalització i la formació; Impulsar el sector de la cultura i el turisme, posant en relleu els actius turístics i culturals clau; Reforçar el paper del Consell Comarcal; Prioritzar les mesures per fer front a la situació d’emergència climàtica i vetllar per l’acompliment de les actuacions per part de l’Estat i la Generalitat, de les infraestructures pendents a la nostra comarca.

Així mateix, reiteren reivindicar una millor dotació econòmica per millorar i potenciar els Serveis Socials Bàsics dels municipis de menys de 20.000 habitants, i la dotació econòmica dels Equips d’Atenció a la infància i l’Adolescència, així com el finançament suficient per a l'adequada prestació de serveis delegats, i reforçar la col·laboració amb els ajuntaments de la comarca.