Llançament del projecte PSTD Costa Barcelona-Delta del Llobregat

L’equip de treball del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTD) Costa Barcelona – Delta Llobregat: accions innovadores per consolidar una destinació turística sostenible de sol i platja s’ha reunit aquesta setmana per iniciar la transformació de l’oferta turística de la costa de Barcelona propera al Delta de Llobregat cap a un model de turisme sostenible.

L’objectiu és aconseguir-ho a través de la millora i valorització del seu capital natural, l’impuls d’una mobilitat sostenible i més eficient energèticament que potenciï els fluxos del litoral cap a l’interior, la innovació en els sistemes d’informació i comunicació amb el visitant i el desenvolupament de productes vinculats amb una oferta complementària de sol i platja que contribueixi a la desestacionalització i diversificació territorial del turisme i a la millora de la competitivitat de la destinació.

El projecte, liderat per la Diputació de Barcelona i amb un pressupost de 2M€ a executar en 3 anys fins al març de 2026, ha estat un dels 175 projectes atorgats en el marc de la darrera de les tres convocatòries extraordinàries per a l’impuls del Pla de modernització i competitivitat del sector turístic (Component 14 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència) amb finançament de la Unió Europea a través dels Fons Next Generation.

La sessió de treball ha estat organitzada per la Gerència de serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona, líder del projecte, i ha comptat amb la representació dels 7 ens amb qui es col·laborarà per a l’execució de les actuacions: l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i els ajuntaments d’El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels.

Per assolir aquest repte, es duran a terme 8 actuacions:

1.           Restauració dels paisatges dunars de les platges

2.           Sensibilització i formació sobre els efectes del canvi climàtic a les platges

3.           Renaturalització dels espais dunars a les platges

4.           Posada en valor dels serveis ecosistèmics per a visites turístiques (nou mirador)

5.           Adequació d’itineraris  turístics no motoritzats que uneixin la zona de platja amb els nuclis urbans

6.           Xarxa de comunicació i gestió turística (prova pilot)

7.           Disseny i promoció d’un producte turístic blau (llegat de la Copa Amèrica)

8.           Sistema de coordinació del Pla de Sostenibilitat Turística Costa Barcelona – Del-ta Llobregat

Convocatòries extraordinàries finançades a través dels fons Next Generation

Les convocatòries extraordinàries de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació (2021 – 2023), finançades per la Unió Europea a través dels fons Next Generation, recollides dins del Component 14 per a l’impuls del Pla de modernització i competitivitat del sector turístic (un dels 30 components en què es desglossa el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència -PRTR-), tenen per objectiu la modernització del sector turístic des d’una perspectiva integral, incloent els diferents àmbits estratègics d’actuació com la sostenibilitat de les destinacions, el foment de l’eficiència energètica i l’economia circular, la preservació del patrimoni i el desenvolupament econòmic de les zones rurals a través del turisme a partir de l’aprofitament dels recursos naturals i endògens.

Les 3 convocatòries han mobilitzat 1.858M€ (2021: 660M€, 2022: 720M€, 2023: 478M€) amb la concessió de 540 projectes a tot el territori, dels quals 14 (amb un import global de més de 80M€ han estat concedits a ens locals de la província de Barcelona. D’aquests, la Diputació de Barcelona en lidera 3: PSTD Vies Blaves Barcelona: recuperació de camins fluvials naturals per un turisme sostenible (Via Blava Anoia Fase I) (convocatòria extraordinària 2021); PSTD Espais naturals i turisme sostenible: una oportunitat per a la província de Barcelona (convocatòria extraordinària 2022); i el PSTD Costa Barcelona Delta Llobregat: accions innovadores per consolidar una destinació turística sostenible de sol i platja (convocatòria extraordinària 2023).