L'ocupació al Baix Llobregat creix un 11% respecte maig del 2019, abans de l'inici de la pandèmia

  • L'Observatori Comarcal del Baix Llobregat publica l'Informe seguiment mercat de treball del mes de maig. Segons apunta, disminueix el registre de persones demandants d’ocupació respecte al mes anterior com també respecte a l’any anterior (-2%). El total de persones demandants d’ocupació, en canvi, supera, en un 1%, les registrades en el 2019. El descens del total de persones demandants s’ha donat pel descens de la resta de demandants (-1.622). Es registra, també, una disminució de persones demandants no ocupades (-2%) o de l’atur registrat (-1%)Respecte a l’any passat gairebé tots els components de les persones demandants d’ocupació – atur, persones demandants no ocupades i altres persones demandants no ocupades- registren un descens generalitzat, sent destacables la disminució dels altres no ocupats (-656, -30%). La resta de demandants, en canvi, augmenten en un 17% respecte maig de 2022.

    El nombre de llocs de treball a la comarca creix un 0,4% respecte abril, amb 1.414 llocs de treball més. Aquest augment situa l’afiliació total al Baix Llobregat en 357.880 afiliacions a tots els règims de cotització. L’ocupació de la comarca creix un 11% respecte maig del 2019, abans de l’inici de la pandèmia. L’afiliació creix en 10.676 llocs de treball al Baix Llobregat respecte maig 2022. Aquest creixement és per les persones registrades al règim general (+10.915, +4%), ja que en els autònoms es registra una disminució de 393 llocs (-1%).

    El 25% de les persones afectades pels procediments autoritzats són d’extinció del contracte i el 72% de reducció de jornada.

    Les activitats que concentren un major nombre de persones afectades per un ERO aquest mes són indústries manufactureres (131 persones, 87% del total), comerç a l’engròs i al detall (11 persones, 7% del total), transport i emmagatzematge (7 persones, 5% del total) i construcció (2 persones, 3% del total).