L'Ajuntament defineix l'estructura política del nou govern de la ciutat

El primer decret del nou mandat municipal encapçalat per l’alcalde Carles Ruiz ha servit per definir l’estructura política del govern de la ciutat, conformat pels onze regidors i regidores del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i els dos de Viladecans En Comú Podem (VECP), vuit dones i sis homes. El cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 ha estat pensat per prioritzar els principals reptes marcats pel pacte de govern: l’atenció a les persones, l’ocupació, l’educació i la transició energètica. 

Amb aquests objectius, es manté una estructura administrativa de continuïtat, però que presenta les novetats de la conversió en àrea dels serveis d’Ocupació i Empreses i la creació de les regidories de Drets Civils i Inclusió, Cultura Popular, Foment de la Ciència, Cultura Emprenedora i Coordinació municipal en l’àmbit de la Formació Professional. També destaca la creació del Servei d’Estratègia 2030 i Xarxes Institucionals, que demostra la importància que tenen per a l’equip de govern l’acompliment i el desenvolupament de l’Agenda Urbana i l’Estratègia Viladecans 2030.

El cartipàs està dividit en tres grans àmbits de gestió: Presidència i Ciutat 2030, Sostenibilitat Ecològica, Ocupació i Economia, i Sostenibilitat Social i Serveis a la Ciutadania.

L’àmbit de Presidència i Ciutat 2030 s’estructura en dues àrees, quatre serveis i delegacions funcionals per al desenvolupament dels marcs estratègics i l’impuls de la innovació, així com les delegacions territorials (districtes). Sota la titularitat de l’alcalde Carles Ruiz (PSC), l’àmbit s’estructura en l’Àrea d’Alcaldia, que inclou dos serveis, Innovació Social i Govern relacional i Comunicació Corporativa, i l’Àrea de Govern Intern i Recursos Municipals. D’aquest àmbit també dependran dos serveis: Estratègia 2030 i Xarxes Institucionals, i Innovació Digital i Governança de la Dada. La presidenta de l’àmbit és la tinenta d’alcalde Gisela Navarro (PSC) i la vicepresidenta, la tinenta d’alcalde Joana Sánchez (PSC).

L’Àmbit de Sostenibilitat Ecològica, Ocupació i Economia s’estructura en tres àrees i un servei: l’Àrea de Planificació Territorial, l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, Área d'Ocupació i Empreses. El president d’aquest àmbit és el tinent d’alcalde Ricard Calle (PSC) i la vicepresidenta és la tinenta d’alcalde Encarna García (VECP).

L’Àmbit de Sostenibilitat Social i Serveis a la Ciutadania s’estructura en una àrea (Espai Públic i Mobilitat Sostenible) i quatre serveis (Seguretat i Convivència, Acció Comunitària, Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats i Drets Civils i Inclusió). La presidenta és la tinenta d’alcalde Olga Morales (PSC) i el vicepresident, el tinent d’alcalde Anselmo Sánchez (PSC).

L’organigrama municipal s’ordena en tres àmbits de govern.

Altres dos regidors de l’equip de govern seran també tinents d’alcalde amb dedicació completa: Jordi Mazón (PSC), sisè tinent d’alcalde i regidor de Mobilitat, Neteja i Recollida de Residus, i Rosa Cañisà (PSC), tinenta d’alcalde d’Innovació Social i Govern Relacional. Completen l’equip de govern el regidor i regidores del PSC Olga Reyes (Convivència i Civisme i Igualtat de Gènere), María Ávila (Drets Civils i Inclusió, i Agermanaments), Irene Reus (Joventut, Cultura Emprenedora i Coordinació municipal en l’àmbit de la Formació Professional) i Francisco Chacón (Sèniors i Gent Gran, Cultura Popular i Xarxa d’Innovació Esportiva) i el regidor de VECP Ramón Espejo, amb competències en Medi Natural, Salut i Consum i Cooperació i Solidaritat.

L’organigrama compta amb un referent territorial a cada districte de la ciutat, sense que canviïn els responsables: Rosa Cañisá és regidora del Districte I (que configura els barris Antic, Sales, Sant Jordi-Gabrielistes, Torre-roja i Campreciós); Anselmo Sánchez repeteix al Districte II (format pels barris de la Montserratina, Mas Ratés, el Ginestar i l’Eixample), i Francisco Chacón segueix al capdavant de la regidoria del Districte III (conformat pels barris de Poblat Roca, Can Palmer, Can Sellarès, l’Alba-rosa, Can Guardiola i el Torrent Ballester).

La Junta de Govern quedaria formada per:

  • L’alcalde Carles Ruiz.
  • El primer tinent d'alcalde de Planificació Territorial, Estratègia 2030 i Esports, Ricard Calle.
  • La segona tinenta d’alcalde, de Medi Ambient i Patrimoni Cultural, Encarna García.
  • La tercera tinenta d’alcalde, d’Alcaldia i Educació, Gisela Navarro.
  • El quart tinent d’alcalde, d’Espai Públic i Seguretat, i regidor del Districte II (Montserratina, Torrent Ballester, el Ginestar i Mas Ratés), Anselmo Sánchez.
  • La cinquena tinenta d’alcalde, d’Acció Comunitària, Igualtat d’Oportunitats, Serveis
  • Socials i Esport Femení, Olga Morales.
  • El sisè tinent d’alcalde, de Transició Ecològica, Mobilitat, Neteja Viària i Recollida de Residus, i Foment de la Ciència, Jordi Mazón.
  • La setena tinenta d’alcalde, de Govern Intern i Recursos Municipals i Empreses i Turisme, Joana Sánchez.
  • La vuitena tinenta d’alcalde, d’Innovació Social, Compra Pública, Comerç i Formació i Ocupació, i regidora del Districte I (Barri Antic, Sales, Sant Jordi-Gabrielistes, Torre-roja y Campreciós), Rosa Cañisà.