225.908 turistes i 52% d'ocupació hotelera el primer trimestre de l'any

El Baix Llobregat és la segona comarca metropolitana amb major ocupació el primer trimestre de 2023. L’ocupació trimestral creix en 10 punts respecte a l’any anterior, tot i que la mitjana trimestral de 2023 és menor a la registrada en el 2019.

La clientela principal dels establiments hotelers de la comarca en els mesos de gener, febrer i març ha estat la corporativa (58% del total) i el principal mercat al Baix Llobregat ha estat el mercat espanyol (59% del total). Amb tot i això, respecte al primer trimestre de 2022 creix el pes de les vacances i el turisme estranger.

La clientela procedent de Catalunya (+4 pp), Xina (+0,6 pp) i Regne Unit (+0,5 pp) és la que més ha crescut (en pes respecte al total de pernoctacions del trimestre) a la comarca respecte al mateix trimestre de l’any anterior. En canvi, la procedent dels Estats Units i el Canadà (-1,5 pp), Bèlgica  (-0,7 pp) o Països Baixos (-0,6 pp) és la que més ha disminuït.   

On es registra un gran creixement respecte a 2022 és el nombre de turistes i pernoctacions realitzades al Baix Llobregat. Es registren 225.908 arribades als hotels de la comarca (+33% i 55.905 turistes més respecte a 2022) i 439.007 pernoctacions (+26% i 91.285 pernoctacions més).

Setmana Santa concentra la major ocupació de les places en oferta aquest trimestre. Així, mentre el global del trimestre registra una ocupació del 52%, l’ocupació de la Setmana Santa supera el 76% del total de les places hoteleres en oferta.

El Baix Llobregat se situa com la segona comarca de Barcelona, només per darrere del Barcelonès, amb major ocupació de les places en oferta aquesta Setmana Santa. Vallès Oriental, Maresme i Baix Llobregat són les comarques que registren un major creixement de l’ocupació en el segon període vacacional (superior a 13 punts respecte a la primera meitat de la Setmana Santa).