Oberta la convocatoria d'una nova línia d'ajuts econòmics per l'autoocupació

Fins el 27 de juliol, o fins esgotar el pressupost disponible, l’Ajuntament  i l’Àrea Metropolitana de Barcelona posen en marxa una línia d’ajuts de fins a 3.000 € per a l'autoocupació i la creació de microempreses, pimes i iniciatives d'economia social amb el suport tècnic i econòmic del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2022-2023. 

L’objectiu és donar suport a les joves iniciatives empresarials que han estat  creades entre l’1 de gener de 2022 i el 30 de novembre de 2022, així com incrementar l'ocupació efectiva per compte propi, és a dir, que persones desocupades del municipi creïn el seu propi lloc de treball (autoocupació). 

Les sol·licituds de subvenció es presentaran a través de la Seu electrònica de Viladecans. Allà, s'especifica tant la documentació necessària que cal aportar com els tràmits a realitzar. 

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones que compleixin amb els següents requisits: 

 • Persones en situació d’atur i inscrites com a demandants d’ocupació a les oficines de treball de la Generalitat de Catalunya prèviament a l’inici de l’activitat, i de manera prioritària: 
 • Persones que hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d’atur. 
 • Aturats de llarga durada. 
 • Persones més grans de 45 anys. 
 • Joves de 16 a 35 anys. 
 • Persones amb discapacitats. 
 • Persones pertanyents a famílies amb tots els membres a l’atur. 
 • Dones desocupades. 
 • Famílies monoparentals. 
 • Persones en altres situacions de vulnerabilitat. 
 • Persones empadronades al municipi de Viladecans que han instal·lat un negoci a la ciutat de Viladecans o a qualsevol altre municipi de l’àrea metropolitana de Barcelona, o Persones empadronades a algun dels municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona que hagin instal·lat un negoci a Viladecans. 
 • Persones que compleixin els requisits 1 i 2 i que hagin iniciat una activitat professional o empresarial (com a persona física o a través de una constitució d’una persona jurídica) i què l’alta inicial (alta censal) i l’alta al règim especial de treballadors autònoms (RETA) o altres règims especials, s’hagi produït entre l’1 de gener de 2022 i el 30 de novembre de 2022. 

Més informació a: Oficina Local d'Ajuts Empresarials,  per telèfon al 936 352 996, per correu electrònic viladecansempreses@viladecans.cat

ENLLAÇOS FEM FEINA AUTOOCUPACIÓ 2023

Normativa: Bases reguladores de la subvenció:
Tramitació: Seu Electrònica de Viladecans