Les reserves hoteleres augmenten aquesta Setmana Santa a la província de Barcelona i es recupera progressivament el pes del mercat internacional

A la província de Barcelona, les reserves d’hotels per a aquesta Setmana Santa s’incrementen 4 punts percentuals respecte l’any passat i se situen en un 60% del total de reserves de l’any passat en aquesta data

Les reserves d’hotel s’han realitzat amb 43 dies d’antelació, de mitjana, una setmana abans que l’any passat

El pic d’entrada de les reserves fetes actualment se situa el dissabte 8 d’abril i l’estada mitjana se situa en les 3,7 nits, xifra lleugerament per sobre de la mitjana de l’any anterior

Les reserves hoteleres augmenten aquesta Setmana Santa a la província de Barcelona i es recupera progressivament el pes del mercat internacional

La tarifa mitjana diària de les reserves efectuades en hotels és de 179,3 euros, un 7,6% superior a la Setmana Santa de 2022

Les reserves domèstiques segueixen sent predominant, tot i que ha perdut pes respecte 2022, a favor dels mercats internacionals

La Destinació Barcelona s’ha situat en el 9è lloc en el rànquing de destinacions internacionals en cerques d’allotjament a Google i en 7è lloc, en el de vols

La salut mental i el benestar s'han convertit en factors importants per als europeus a l'hora de triar els seus viatges i decidir les destinacions

La Setmana Santa de l’any 2022 va marcar l’inici de la recuperació de l’activitat turística, després de la crisi del sector provocada per la Covid-19. Una recuperació que continua a l’alça, tal com assenyala les dades de l’estudi de la Diputació de Barcelona sobre l’Activitat turística a la província de Barcelona, i que apunten a un augment del nombre de reserves hoteleres (s’incrementen 4 punts percentuals respecte l’any passat i se situen en un 60% del total de reserves de l’any passat en aquesta data) i dels dies d’anticipació de la reserva, que enguany, se situa en els 43 (1 setmana més que l’any passat). La quota de reserves domèstiques segueix sent predominant (52,4%), tot i que ha perdut pes respecte 2022, a favor dels mercats internacionals.

La diputada de Turisme de la Diputació de Barcelona, Abigail Garrido, ha donat a conèixer avui aquestes dades i ha assegurat que «el 2023 és l’any de consolidació de la recuperació de l’activitat turística. El turisme internacional també sembla recuperar un 80-95 % dels nivells d’abans de la pandèmia en intenció de viatge a destinacions urbanes».

Augmenta la cerca del turisme del Benestar entre el mercat internacional

A més, ha volgut destacar com a novetat que «la salut mental i el benestar s'han convertit en factors molt importants per als europeus a l'hora de triar els seus viatges i decidir les destinacions. Aquest redescobriment i d’aquesta tipologia de turisme consisteix en l’organització i pràctica de vacances i escapades amb l’objectiu d’aconseguir el benestar tant físic com mental, mitjançant la combinació d’activitats saludables». Així ha afegit la diputada, que és important recalcar que es preveu un creixement d’aquesta tipologia de turisme, tant en l’àmbit d’empreses i institucions que comencin a incloure aquesta tipologia d’activitats a la seva oferta, com turistes que comencin a desplaçar-se a la província de Barcelona amb la motivació de fer practiques relacionades amb el turisme Wellbeing per aconseguir millorar el seu benestar físic i emocional. És una tendència global que sens dubte afectarà al territori.

La tarifa mitjana de la despesa prevista per aquesta Setmana Santa se situa en els 180 euros

Segons aquestes tendències recollides per l’estudi de la Diputació, a la província de Barcelona (menys Barcelona ciutat), a deu dies per Setmana Santa, l’estada mitjana per a les reserves registrades en hotels entre Dijous Sant i Dilluns de Pasqua serà de 3,7 nits, lleugerament per sobre de l’estada mitjana de l’any anterior i el pic d’entrada de les reserves fetes actualment se situa en el dissabte 8 d’abril. Pel que fa a la tarifa mitjana diària de les reserves efectuades en hotels és de 179,3 euros, un 7,6% superior. L’estudi també assenyala que la majoria de les estades serà en parella (45,8%) i un 21,3% seran en família.

Pel que fa a la procedència de les reserves per aquesta Setmana Santa a la província de Barcelona, les domèstiques continuen obtenint el percentatge més elevat de reserves (52,4%), si bé la seva quota de mercat s’ha reduït respecte 2022 (64,3%), a favor dels mercats internacionals. D’aquests últims destaquen el francès, amb un 7,1%; el Regne Unit, amb un 4,1%, i l’Alemany, 3,8%. Amb xifres més baixes, segueix el procedent d’Estats Units, d’Italia, de Suïssa i de Bèlgica.

La Destinació de Barcelona, en el 9è lloc del rànquing de destinacions internacionals

La Destinació Barcelona (província de Barcelona) s’ha situat en el 9è lloc del rànquing de destinacions internacionals en cerques d’allotjament a Google, aquest mes de març, i en el 7è lloc, en els vols, segons l’estudi de “Perspectives d’activitat turística a la Destinació Barcelona”, elaborat per l’Observatori de Turisme de Barcelona, participat per la Diputació de Barcelona. A més, durant les últimes setmanes, el volum de cerques de la Destinació ha seguit una tendència a l’alça.

Les consultes més populars dels últims 90 dies, s’han tornat a concentrar, principalment, en Barcelona, poblacions costaneres (Sitges, Castelldefels i Cubelles) i Montserrat. Entre les consultes en augment es troba, de nou, interès per Sitges, tal com apunta l’estudi.

Pel que al nombre de reserves en hotels, tal com apunta l’estudi “Perspectives d’activitat turística a la Destinació Barcelona”, durant les últimes quatre setmanes, les reserves d’hotels pes propers 3 mesos també s’han incrementat i s’han situat per sobre de les del mateix període de l’any passat. Pel que fa a la procedència, les reserves domèstiques també han estat les més freqüents a Barcelona regió (58,5%). Les reserves provinents de França han continuat a la primera posició de les reserves internacionals a Barcelona regió(9,1%), seguides de les dels Estats Units (7,9%)i el Regne Unit (4,3%).

Quant al grup de les reserves, 4 de cada 10 reserves per a estades a Barcelona regió han estat per viatjar en parella. Les han seguit les reserves en solitari (38,2%) i les reserves en grup (12,0%). Finalment, l’estada mitjana de les reserves per estades entre abril i juny se situa pràcticament als mateixos nivells que al mateix període de 2022: en 3,4 nits a Barcelona regió (Província menys Barcelona).

Perfil del turista a l’Entorn de Barcelona

El perfil del turista pel que fa al gènere i l’edat es manté força estable al 2022 comparant les dades amb les dels anys anteriors: els homes suposen més del 60% i l’edat mitjana es troba al voltant dels 44 anys a l’Entorn de Barcelona (Província menys Barcelonès).

El motiu de la visita al 2022 s’assembla més a les dades prepandèmia que no pas a les obtingudes els dos anys anteriors. Al 2022, el turisme d’oci supera el 65%, i el professional se situa al voltant del 20%. A més, el grup de viatge a l’Entorn de Barcelona ha estat de 4 persones i de 3 al Barcelonès. En ambdós casos valors superiors als del 2021 i 2020 però encara no s’arriba a les dades prepandèmia. El grup de viatge més important a l’Entorn de Barcelona és el familiar seguit del de parella.

Per arribar a les destinacions de l’Entorn de Barcelona el principal mitjà de transport és el vehicle propi (47,7%) seguit de l’avió (35,6%). Al Barcelonès s’imposa l’avió amb un 78,2%. En els dos territoris incrementa el percentatge de l’avió respecte els dos anys anteriors però encara no arriba a les xifres obtingudes al 2019.

La contractació amb agència de viatges o operadors tuíistics s’incrementa discretament a l’Entorn de Barcelona. En canvi, a la comarca del Barcelonès ha anat creixent any rere any des del període prepandèmia fins l’actualitat. El percentatge de turistes repetidors al municipi baixa al 2022 respecte el 2021 i el 2020 i se situa al voltant del 50% igual que l’any 2019.

Finalment, la valoració global del municipi en el qué s’allotgen no ha patit variacions en els darrers anys i se situa per sobre del notable.

Augment de les cerques en allotjaments i productes turístics

En la mateixa línia, els volums de cerca dels usuaris a Internet que monitoritza el LABturisme de la Diputació de Barcelona detecten un repunt important de l’activitat durant les darreres setmanes. Les cerques d’hotel del mercat espanyol mantenen un comportament positiu (+7%), en l’acumulat de les 10 primeres setmanes de l’any, respecte el mateix període del 2022. Les cerques des d’altres mercats per a aquesta tipologia d’allotjament són positives, destacant l’increment de l’interès des del mercat alemany (+15% de cerques respecte 2022).

Si s’analitza l’evolució de les cerques casa rural, s’observa una progressiva tornada a la normalitat prepandèmia i, per tant, la disminució de cerques del 2023 no s’interpreta com una possible caiguda de l’ocupació dels propers mesos, si es manté la tendència, tal com apunta l’estudi.

En càmpings, el volum de cerques es manté, molt similar als anys anteriors (+2% al mercat espanyol, respecte el 2022), i les tendències en les cerques de lloguer turístic (no tradicional), mostren una tendència molt positiva, tant des del mercat espanyol (+13%) com des del mercat francès (+21%).

Pel que fa a productes turístics, tenen un dinamisme i interès creixent els termes cultura (museu), gastronomia (restaurant i celler), platja, i benestar (spa).

Connectivitat a la Destinació Barcelona

La programació de vols a escala mundial pels propers 3 mesos mostra una recuperació d’entre el 96% i el 98% respecte als nivells de capacitat programada abans de la pandèmia. Actualment a Barcelona hi operen 72 companyies que volen a 168 destinacions, de les quals 40 intercontinentals. Pel que fa al Port de Barcelona, es preveu que el mes d’abril arribin una vuitantena de creuers a Barcelona.

Dades turístiques 2022: 4,4 milions de viatgers i 12,9 milions de pernoctacions 

Segons el Resum Anual 2022 de l’Activitat turística a l’Entorn de Barcelona, elaborat pel Laboratori de Turisme (LABturisme) de la Diputació de Barcelona, l’Entorn de Barcelona (província menys el Barcelonès) va tancar el 2022 amb 4,4 milions de turistes i 12,9 milions de pernoctacions, unes xifres que segueixen la recuperació iniciada al 21, després del descens del nombre de viatgers provocat per la pandèmia.

La recuperació més important és als establiments hotelers amb valors que superen el doble de viatgers i pernoctacions del 2021. Als càmpings el nombre de viatgers s’incrementa en un 30% i el de pernoctacions en un 40%. I al turisme rural, la recuperació de viatgers és del 35% i d’aproximadament el 25% en nombre de pernoctacions.

En els tres tipus d’establiments estudiats (hotels, càmpings i turisme rural), els valors de nombre de viatgers i de pernoctacions s’acosta molt als que es van obtenir l’any 2019, abans de la pandèmia. Així, s’ha incrementat un 83,6% el nombre de viatgers del 2021 al 2022 i un 95,1% el nombre de pernoctacions. Fins i tot les pernoctacions en càmpings arriben a superar lleugerament la xifra obtinguda al 2019.

Al 2022, l’estada mitjana respecte el 2021 s’ha incrementat en els establiments hotelers (2,8 nits) i càmpings (4,1) però segueix baixant en el turisme rural (2,4). Així, l’estada mitjana global, aquest 2022, se situa en les 3 nits, la mateixa xifra que al 2019. 

L’ocupació en establiments hotelers al 2022 ha estat superior a la del 2021 en tots els mesos de l’any, arribant al 76,6% al mes d’agost o al 69,3%, al juliol. Pel que fa als càmpings, l’ocupació per parcel·les és superior al 2022 en comparació al 2021 en els tres primers trimestres de l’any. En establiments de turisme rural, l’ocupació per places és superior a la de 2021 durant la primera meitat de l’any. A la segona meitat del 2022 obté dades molt semblants a les de l’any anterior menys en el mes d’octubre amb una ocupació 3,8 punts percentuals per sota. El comportament de l’ocupació en establiments de turisme rural al 2022 és molt semblant a la del 2021 trobant-se les diferències més importants el més de juliol amb 3,5 pp per sobre que al 2019 i al desembre amb 3,8 pp per sota.

S’incrementa el nombre de turistes estrangers i domèstics, aquest 2022

L’increment del nombre de viatgers i de pernoctacions durant el 2022 respecte el 2021 es dona tant en el mercat domèstic com a l’estranger. Alhora, l’increment del mercat estranger és molt més elevat que el del domèstic també a tots els tipus d’establiments. Així l’increment en el turista estranger és de més d’un 200% i el de domèstic en un 36,9%.

Aquest creixement més elevat es produeix sobretot en els establiments hotelers de l’Entorn de Barcelona triplicant el nombre de turistes i pernoctacions d’estrangers. En càmping i turisme rural de l’Entorn de Barcelona, l’increment del turisme estranger també és molt elevat i en tots els casos duplica les xifres de l’any passat.

Pel que al pes del turisme domèstic segons tipologia d’establiment, a l’Entorn de Barcelona, se situa en el 47,7% en hotels; 73,8% en càmpings i 86,7% en turisme rural.

Estada mitjana més alta en el mercat estranger

Igual que en els anys anteriors, l’estada mitjana del mercat estranger és més alta (3,4 dies) que la del domèstic (2,1 dies) en tots els tipus d’establiment. Al 2022, igual que els anys anteriors, dins el mercat domèstic, el català és el principal mercat en establiments hotelers, tant en nombre de viatgers com de pernoctacions, seguit del turisme provinent de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana, Andalusia i El País Basc. 

Pel que fa al mercat estranger, França, Regne Unit, Alemanya, Itàlia i Països Baixos lideren els rànquing dels principals països emissors de turistes, amb un elevat increment respecte al 2021. El creixement més important és al Regne Unit, que passa de la cinquena a la segona posició en el rànquing de països emissors de turistes (i de la quarta a la segona en pernoctacions) a l’Entorn de Barcelona, tot i que encara no arriba a les xifres obtingudes l’any anterior a la pandèmia.

França és l’únic mercat que supera les xifres prepandèmia, Polònia entra al rànquing com el cinquè país amb més pernoctacions a l’Entorn de Barcelona, superant a Itàlia, i Alemanya i Països Baixos es mantenen en el rànquing amb increments d’entre el 150% i el 250%. D’entre els països que se situen en el TOP5 en nombre de viatgers i/o pernoctacions, els procedents de Polònia, Països Baixos i Regne Unit són els que fan estades mitjanes més altes (entre 4,5 i 5 nits d’estada mitjana). Els francesos són els que les tenen més baixes.

Per comarques, amb major proporció de turisme estranger són Baix Llobregat i Maresme, amb una proporció superior al 40% d’arribades d’estrangers i més del 45% de les pernoctacions. A l’altra cantó de la balança se situa el Berguedà amb un 8% de mercat estranger, que suposa un 9,3% de les pernoctacions.

Increment del 5% del nombre d’establiments d’allotjament i d’un 2,4% del nombre de places

L’oferta d’allotjament a l’Entorn de Barcelona es composa d’un total de 12.425 establiments i 183.000 places. Del 2021 al 2022 a l’Entorn de Barcelona s’ha produït un creixement del 4,9% en el nombre d’establiments d’allotjament amb llicència i un 2,4% en el nombre de places. El creixement més important s’ha donat en els habitatges d’ús turístic que han crescut un 5,4% en el darrer any.

La distribució en el nombre de places a l’Entorn de Barcelona per tipologia es reparteix entre hotels i pensions (35,7%), habitatges d’ús turístic (33,0%) i càmpings (24,6%).  La comarca amb el creixement d’oferta més elevat és el Vallès Occidental, tant en establiments com en places. Destaca també el Berguedà en el creixement de nombre d’establiments i el Bages, l’Alt Penedès, el Moianès i el Garraf en nombre de places.

En quant a l’oferta oberta, al 2022 incrementen el percentatge d’establiments oberts respecte l’any anterior. Només s’arriba a les xifres d’obertura de 2019 en els càmpings i queden aproximadament 10 punts percentuals per sota que al 2019 l’obertura d’establiments hotelers i de turisme rural. A la majoria de comarques els percentatges d’obertura del 2022 són superiors als del 2021 però segueixen quedant lleugerament per sota que les dades de 2019 sobretot durant els mesos més freds (de gener a març i d’octubre a desembre)

Augment de la despesa

La despesa total del viatge és més alta al 2022 que al 2021. A l’Entorn de Barcelona supera els 600€ però no arriba a xifres prepandèmia, tot i incrementar-se en un 40% respecte 2021. Al Barcelonès aquesta despesa supera els 1.000€ i sí supera els valors previs al 2020. En ambdós casos la partida que més creix és la del transport. A l’Entorn de Barcelona la partida que té més pes és la de l’allotjament mentre que al Barcelonès queda força repartit entre la despesa en destinació, la del transport i la de l’allotjament.

La despesa per persona i nit en destinació a l’Entorn de Barcelona i al Barcelonès se segueix recuperant al 2022 però no arriba als valors de 2019, situant-se en 40,2€ i 80,7€ respectivament. A les dues zones d’anàlisi, i igual que en anys anteriors, aquesta despesa és més alta a la partida de menjar i beguda, tot i que té un pes superior a l’Entorn de Barcelona. A l’Entorn de Barcelona segueixen les compres i al Barcelonès la despesa en entreteniment, oci i cultura seguida també per les compres.

Per comarques, les que tenen una major despesa global són Vallès Occidental, Garraf, Baix Llobregat i Maresme, superant els 650€. La despesa per persona i nit en destinació més alta es troba al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Garraf superant els 50€.

Es recupera el nombre d’empreses vinculades al turisme, amb prop de 10.000, i el nombre d’ocupats, amb 87.500 persones

El nombre d’empreses vinculades al turisme a l’Entorn de Barcelona segueix creixent al 2022, i l’any tanca amb un total de 9.837, encara però, sense arribar al nombre que hi havia al 2019 (-4%). La recuperació en el nombre d’empreses a les comarques de l’Entorn de Barcelona es produeix de forma generalitzada a tots els territoris. Les comarques amb un major increment de nombre d’empreses vinculades al turisme al 2022 són el Moianès i el Berguedà amb increments del 9,5% i 7,1% respectivament.

El nombre d’ocupats en el sector turístic també augmenta al 2022 a l’Entorn de Barcelona respecte les dades de 2021, però sense arribar a les dades de 2019. El total d’ocupats a final de 2022 és de 87.443 persones, el 81,2% de les quals són assalariats.

El nombre d’ocupats en el sector turístic també s’incrementa a totes les comarques de l’Entorn de Barcelona al 2022 respecte el 2021, especialment a les comarques del Maresme (+13,1%) i el Garraf (+11,0%). Tot i així les dades són inferiors a les del període prepandèmia de 2019 a tot arreu excepte al Berguedà, Baix Llobregat i Alt Penedès.

Segons el “Resum Anual 2022 de l’Activitat turística a l’Entorn de Barcelona”, elaborat pel Laboratori de Turisme (LABturisme) de la Diputació de Barcelona, l’any passat va tancar amb un total de 12.620 persones aturades en el sector turístic, gairebé 1.000 persones menys que el 2021, i 3.540 persones menys que el 2019.

El nombre d’aturats del 2022 ha tingut una baixada més important respecte a les dades del 2021 els primers mesos de l’any. Cal tenir en compte que al 2021 durant aquests mesos, l’atur va augmentar respecte les dades de 2020. Si es comparen les dades del 2022 amb les del 2019, el nombre d’aturats del sector turístic ha disminuït un 22% a l’Entorn de Barcelona.

Aquests projectes que impulsa la Diputació de Barcelona responen als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), número 3 “Salut i benestar”, número 8 "Treball digne i creixement econòmic" i número 9 “Indústria, innovació i infraestructures”. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.