El turisme internacional i la despesa turística es recuperen el 2022 a la Destinació Barcelona

L’OTB publica la segona càpsula de l’Informe de l’Activitat Turística 2022, que recull les dades del perfil, l’origen i la despesa del turista a la Destinació Barcelona

  • El perfil i la despesa del turista a la Destinació Barcelona s’aproximen o retornen a valors prepandèmics.
  • Augmenta la proporció de turistes internacionals respecte als domèstics en el conjunt de la Destinació. A Barcelona regió, els turistes estrangers han superat als espanyols per primer cop des de 2019.
  • La majoria ha visitat la Destinació en parella (43,6%) o en solitari (26,4%) i per motius d’oci i vacances (67,7%).
  • L’increment del turisme internacional ha facilitat la recuperació de l’avió com a mitjà de transport prevalent per arribar a la Destinació Barcelona (62,8%), aproximant-se valors prepandèmics.
  • La mitjana de repetibilitat dels turistes ha disminuït accentuadament en relació als anys de pandèmia: a Barcelona ciutat, els turistes hi han estat 4,1 vegades, mentre que a Barcelona regió, 12,6.
  • Durant la seva estada, el turista acostuma a desplaçar-se a peu (47,7%) i a degustar gastronomia o anar de restaurants (89,5%).
  • La despesa mitjana del turista ha augmentat interanualment en totes les categories analitzades.

 

L’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió ha publicat la segona càpsula de l’Informe de l’Activitat Turística a Barcelona 2022, informe inclou les dades sobre l’activitat turística dels tres nivells geogràfics en que treballa habitualment l’OTB: Barcelona ciutat, Barcelona regió i Destinació Barcelona. Aquesta càpsula conté quatre capítols amb dades sobre el perfil sociodemogràfic, l’origen, les característiques del viatge i la despesa dels turistes.

Tot i que els primers mesos de l’any han influït en els resultats globals, les xifres que es presenten en aquest document posen de manifest que s’han deixat enrere els canvis substancials en el perfil i la despesa del turista registrats el 2020-2021. La flexibilització de les mesures de viatge, l’eliminació de majoria de les restriccions per contenir la Covid-19 i la conseqüent reobertura de fronteres a partir de primavera de 2022, han provocat que aquests indicadors s’assemblessin més a les xifres prèvies al 2020.

 

Perfil sociodemogràfic

6 de cada 10 turistes de la Destinació Barcelona van ser homes i la mitjana d’edat es va situar en 37,6 anys, de manera que va augmentar lleugerament (+0,4 interanual). La majoria de turistes de la Destinació Barcelona disposava d’estudis secundaris professionals o estudis universitaris (67,1%) i treballava per compte d’altri (64,8%).

 

Origen del turista

Els turistes internacionals van recuperar part de la quota de mercat, reduïda durant la pandèmia, de manera que al conjunt de la Destinació es va registrar un 70,5% de turisme estranger, gairebé +15pp per sobre de 2021 i només un -4,7pp per sota de 2019. Aquesta recuperació va ser més accentuada a Barcelona regió (+18,0pp Var. 22/21) que a Barcelona ciutat (+12,3pp Var. 22/21), tot i que en aquesta darrera àrea geogràfica, el seu pes va ser més important, amb gairebé 8 de cada 10 turistes internacionals.

Quant al rànquing de turistes segons país de residència, els turistes procedents d’Espanya (+36,0% Var. 22/21), van continuar en primer lloc del rànquing amb una quota del 29,5%. Els turistes provinents de França (+52,4% Var. 22/21) van mantenir el segon lloc, amb un 9,4% de quota, seguits dels turistes provinents dels Estats Units (8,3%), que, com els turistes del Regne Unit (6,5%) van triplicar les seves arribades respecte a 2021. Els van seguir els turistes provinents d’Alemanya (5,2%) i Itàlia (5,0%), que també van registrar creixements interanuals destacats, del +166,5% i +140,3%, respectivament.

Al document publicat, també es presenten les dades d’origen dels passatgers de creuers i dels visitants d’equipaments de l’ICUB. En ambdós casos, l’internacional també va ser el turista més nombrós, amb un 85,0% i un 66,5% de quota, respectivament. En el primer cas, cal destacar que l’estatunidenc (17%) va recuperar la primera posició del rànquing, superant als espanyols (15%).

 

Característiques del viatge

Un 67,7% va visitar la Destinació Barcelona per vacances o oci, un 18,7% per raons professionals i un 13,6% per raons personals i altres. La primera motivació va ser la que més va créixer el 2022 respecte a l'any anterior (+4,8pp), sent més important a Barcelona ciutat (70,4%), que a Barcelona regió (63,7%) i tornant a nivells prepandèmics en tots els casos.

Tot i no arribar a valors de 2019, l'avió es va erigir com el transport més utilitzat per arribar a la Destinació Barcelona (62,8%), en detriment del vehicle privat (22,3%) i del tren (10,7%), l'ús dels quals va augmentar durant la pandèmia, per la reducció del turisme internacional. Així, el 2022, a Barcelona ciutat 8 de cada 10 turistes van arribar per aire, mentre que a Barcelona regió, l’ús del vehicle particular va ser el més freqüent (47,8%).

El número de vegades que els turistes havien estat prèviament al municipi de la destinació  va decréixer a la meitat respecte a l’any anterior: a Barcelona ciutat, el 2022 la mitjana de repetibilitat es va situar en 4,1 vegades, mentre que a Barcelona regió, en 12,6.  D’aquesta manera, els resultats d’aquest indicador van ser similars als valors prepandèmics.

Pel que fa al grup de viatge, el viatge en parella va continuar sent el més destacat (43,6%), seguit del viatge en solitari (26,4%).

Durant l’estada, el turista va tendir a moure’s en transports no contaminants, de manera que, tot i decréixer respecte a anys anteriors, el percentatge dels que es desplaçaven amb més freqüència a peu (47,7%) va ser el més elevat en el conjunt de la Destinació. En segon lloc, a Barcelona regió, hi trobem l’ús del cotxe (20,5%), l’ús del qual també es va reduir respecte a l’any anterior (-6,5pp). A Barcelona ciutat, el metro (33,4% dels desplaçaments) va augmentar la seva proporció d’ús (+6,6pp), en detriment dels desplaçaments a peu (-7,7pp).

Les activitats més realitzades a la destinació van ser la degustació de gastronomia / restaurants (89,5%), realitzar passejades tranquil·les i de relax (86,9%) i realitzar visites culturals (59,0%). Totes les activitats realitzades mostren un augment respecte al 2021, amb l’excepció de visitar amics i familiars (-5,2pp) i realitzar activitats a l’aire lliure (-2,2pp), que van créixer durant els anys de la pandèmia.

Per altra banda, el nombre d’excursions des del municipi on s’estava allotjat va tornar a augmentar lleugerament, mantenint-se en 2 de cada 10 a la Destinació Barcelona els turistes que en van fer alguna. Aquesta proporció va continuar sent més elevada a Barcelona regió (4 de cada 10) que a Barcelona ciutat (1 de cada 10).

 

Despesa turística

El 2022, totes les categories de despesa mitjana analitzades van augmentar interanualment a la Destinació Barcelona, aproximant-se o superant en diversos casos els nivells d’abans de la pandèmia. La despesa en transport d’arribada va ser la que més va créixer interanualment (+105,1%) i pràcticament va igualar la despesa registrada el 2019 (-3,2%). Quant a l’allotjament, la despesa per persona i dia de 2022 va ser superior tant a la de l’any anterior (+34,6%), com a la de 2019 (+10,0%). El cost del paquet turístic va augmentar fins als 911€ (+33,0% interanual), però va quedar un -14,5% per sota de 2019.

La despesa per persona i dia va créixer fins als 67,3€ (+17,0% interanual), gairebé igualant als 69,9€ de 2019. La compra de menjar i beguda va continuar sent la partida en la que es van invertir més diners (51,0% del total de la despesa durant l’estada per persona i nit al conjunt de la destinació), tot i que es va veure lleugerament reduïda. La despesa en entreteniment oci i cultura (18,0%) va ocupar la segona posició i va superar la quota obtinguda en exercicis previs a la pandèmia.

Els que van realitzar la despesa més elevada durant la seva estada van ser els turistes internacionals, que van gastar 78,1€ per persona i nit, 10,8€ per sobre de la mitjana i, per àrees geogràfiques, a Barcelona ciutat la despesa mitjana de tots els turistes va duplicar la de Barcelona regió (84,4€ vs 41,8€).

 

Més informació: Informe de l’Activitat Turística a Barcelona 2022 – Càpsula 2