Calendari oficial de festes laborals de Catalunya per a l'any 2023

Us informem que s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 28 d’abril de 2022 número 8656, el calendari oficial de les festes laborals de Catalunya per l’any 2023. 
 
Són festes laborals les següents:
6 de gener, divendres
7 d'abril, divendres
10 d'abril, dilluns
1 de maig, dilluns
24 de juny, dissabte
15 d'agost, dimarts
11 de setembre, dilluns
12 d'octubre, dijous
1 de novembre, dimecres
6 de desembre, dimecres
8 de desembre, divendres
25 de desembre, dilluns
26 de desembre, dimarts
 
Al territori d'Aran, d'acord amb el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, que modifiquen el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la de 17 de juny (Festa d'Aran).
 
De les tretze festes esmentades a l'apartat a) n'hi haurà una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 10 d'abril (dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que tindrà el caràcter de recuperable. Les altres dotze seran de caràcter retribuït i no recuperable.