Ajuts solvència empresarial (3a convocatòria) | Avís als beneficiaris que no van presentar la justificació en termini

Us informem que s’ha publicat al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya un requeriment de justificació adreçat a les persones beneficiàries de la tercera convocatòria, per a que presentin la justificació de l’ajut si no ho van fer en el termini inicialment establert (del 17 de gener de 2022 fins al dia 28 de febrer de 2022) - Ajuts solvència empresarial (3a convocatòria): Avís als beneficiaris que no van presentar la justificació en termini . Canal Empresa (gencat.cat)

Aquest nou termini per presentar la justificació, d’acord amb el requeriment, finalitza el dia 13 de maig de 2022 i és improrrogable.

La presentació del compte justificatiu s’ha de fer telemàticament mitjançant el model normalitzat.