Modificació Requisits sol·licitud allargament del termini venciment d'avals ICO

Ahir es va publicar al Boletín Oficial del Estado la Resolució de 29 de març de 2022, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 29 de març de 2022, pel qual es modifica el Codi de Bones Pràctiques per al marc de renegociació per a clients amb finançament avalat previst en el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març.

 

Amb la finalitat de fer front a la nova situació creada per la guerra a Ucraïna, i les seves conseqüències inflacionistes, la qual cosa pot posar en perill la incipient recuperació econòmica, es procedeix a la modificació del Codi de Bones Pràctiques amb les següents mesures:

 

En primer lloc, s'estableix el compromís de les entitats adherides de mantenir, almenys fins al 30 de setembre de 2022, els límits i les condicions de les línies de circulant concedides a tots els clients i, en particular, a aquells les operacions de finançament dels quals avalades es trobin dins de l'àmbit d'aplicació establert pel Reial decret llei 5/2021, de 12 de març.

 

En segon lloc, també es modifica el requisit que el volum de facturació de l'empresa beneficiària caigués en almenys un 30% entre 2019 i 2020 per a sol·licitar l'allargament del termini de venciment. Amb aquesta mesura es pretén que un major nombre d'empreses puguin accedir a l'ampliació encara que no hagin experimentat caigudes significatives d'ingressos en ocasió de la crisi del COVID-19.

 

Finalment, s'estableix, per a les noves sol·licituds que es presentin, l'obligació de les entitats adherides d'aplicar, si el deutor el sol·licita, una suspensió temporal de sis mesos de les quotes per amortització del principal, bé mitjançant una ampliació de sis mesos del termini de manca o mitjançant una manca addicional. Aquesta obligació estarà circumscrita a les sol·licituds presentades per autònoms i petites i mitjanes empreses pertanyents als sectors amb CNAE 01, 03, 493 i 494.