Modificacions en els models de contracte d'acord amb la reforma de la contractació laboral

Segons el Reial Decret-Llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball.

El passat 30 de desembre es va publicar al BOE el Reial Decret-Llei 32/2021, de 28 de desembre, entre altres reformes, ha suposat una modificació del règim legal de diverses modalitats de contractació laboral. A continuació fem un recull dels canvis en els models de contracte:

 1. MODALITAT DE CONTRACTE TEMPORAL
 • Se suprimeixen els codis de contracte 401 i 501, segons si la contractació fos a temps complet o a temps parcial, d’obra o servei determinat i les corresponents clàusules específiques.
 • Contractes de duració determinada per circumstàncies de la producció
  • Es mantenen els codis 402 o 502, respectivament, en funció de si la contractació és a temps complet o a temps parcial
  • S’introdueixen noves clàusules específiques en les quals s’ha de distingir si la contractació es realitza:
   • Per increment ocasional o imprevisible (durada màxima 6 mesos o 1 any per conveni d’àmbit sectorial)
   • Per situacions ocasionalment previsibles (durada màxima 90 dies)
 • Contractes vinculats a programes d’activació per a l'ocupació
  • S'ha elaborat un nou model de contracte, el qual s'anomena “contractes per a la millora de l'ocupabilitat i la inserció laboral”
  • S'han assignat els codis 405 o 505, en funció de si és a jornada completa o parcial
 • Contractació en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i Fons de la Unió Europea
  • S'ha elaborat un nou model de contracte, “contracte de durada determinada vinculat a programes finançats amb fons europeus”
  • S'han assignat els codis 406 o 506, en funció de si la jornada és a temps complet o parcial
 • Contractació del personal docent i investigador de les universitats
  • S’ha elaborat un nou model de contracte de duració determinada per a personal docent i investigador d’universitats.
  • S'han assignat els codis 409 o 509, en funció de si la jornada és a temps complet o parcial
  • El model per aquesta tipologia està en desenvolupament, pel que fins que no estigui disponible el nou model, s’efectuarà utilitzant el codi 990 i un cop es materialitzi, es podran equiparar als nous codis establerts.
  • La contractació de personal investigador, es podrà continuar efectuant mitjançant les modalitats específiques de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. Es distingirà entre:
   • Contractes de personal investigador predoctoral en formació (codi 404)
   • Contractes d'accés al sistema espanyol de ciència i tecnologia (codis 420 o 520, en funció de la jornada)
 • Relació laboral de caràcter especial dels artistes en espectacles públics
  • S’ha elaborat un nou model de clàusula específica que donaran cobertura a aquest nou contracte per artistes, tècnics i personal auxiliar denominat contracte artístic de duració determinada de les persones artistes que desenvolupen la seva activitat en les arts escèniques, audiovisuals i musicals, així com les persones que realitzen activitats tècniques i auxiliars.
  • Codis 407 o 507, en funció de si la jornada és completa o parcial
  • Aquest segueix en desenvolupament, pel que fins que no estigui disponible s’efectuarà usant el codi 990 i quan es materialitzi, es podran equiparar als nous codis establerts.

 

 1. MODALITAT DE CONTRACTE INDEFINIT
 • Aquest no ha patit cap variació de contingut ni dels codis assignats al mateix.
 • Tan sols es modifica el contracte fix-discontinu, el qual es podrà concertar:
  • Per a la realització de treballs de naturalesa estacional o vinculats a activitats productives de temporada.
  • Per al desenvolupament dels que no tinguin aquesta naturalesa, però sent de prestació intermitent tinguin períodes d’execució certs, determinats o indeterminats.

 

 1. MODALITATS DE CONTRACTES FORMATIUS
 • Se suprimeixen els contractes per a la formació i l'aprenentatge i els contractes de treball en pràctiques.
 • Es podran formalitzar els nous contractes formatius:
  • Contracte de formació en alternança
  • Contracte per a l'obtenció de la pràctica professional

 

Adjuntem la nota informativa emesa pel SEPE.

 

Més informació:

iruedas@pimec.org