Ja està operatiu el Mapa de perills

Ja pot consultar el Mapa de perills de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) que ha estat fora de servei, per problemes tècnics, des d'octubre de 2021.

El mapa de perills és una eina consultiva que facilita informació actualitzada sobre els principals perills associats als aliments.

Constitueix un instrument de suport per a la identificació dels perills més comuns i més seriosos associats als aliments, que pot contribuir a ajudar els operadors econòmics a implantar el seu sistema d'autocontrol.

Facilita informació actualitzada sobre els principals perills associats als aliments.

Té caràcter general i es presenta de forma abreujada, per a un ús pràctic.

El lector pot consultar les referències científiques per accedir a informació més exhaustiva.

Mapa de perills