FAQs de la guerra a Ucraïna per a empreses

La Guerra a Ucraïna està afectant de manera molt rellevant les empreses catalanes i d’arreu d’Europa. Per una banda, les empreses amb negocis amb Rússia i/o Ucraïna es troben davant greus perjudicis, ja sigui de forma directa pel conflicte o bé indirecta per les sancions imposades per la UE. Per l'altra, la pujada dels preus de l’energia i d’altres matèries primeres, junt amb la seva escassedat, estan impactant sobre els negocis d’empreses no directament relacionades amb els països en conflicte. Per aquest motiu, hem elaborat aquestes Preguntes Freqüents (FAQS).

 

 1. Puc comprar o vendre a Ucraïna?

Ucraïna continua gaudint de l’estatus de país associat a la UE, amb accés lliure d’aranzels i càrregues duaneres en la immensa majoria de productes. De moment, la seva petició d’esdevenir membre de ple dret de la UE no ha estat atesa.

El comerç bilateral, però, es veu condicionat per l’economia de guerra i la prioritat en les compres per a fins militars i humanitaris, així com per les dificultats de transport, amb carreteres saturades pels refugiats, l’espai aeri tancat a l’aviació civil i els ports del Mar Negre sota setge rus.

No es permet però la importació a la UE de productes originaris de les regions de Lugansk, Donetsk i Crimea, ocupades per forces afins al govern rus. 

 

 1. Puc comprar o vendre a Rússia o Bielorússia?

Tant Rússia com Bielorússia es troben afectades per creixents sancions econòmiques per part de la UE i altres estats. És important, doncs, tenir en compte els següents aspectes:

Més informació sobre les sancions a: https://www.sanctionsmap.eu/

 

 1. Puc rebre clients i turistes d’aquells països?

Els ciutadans ucraïnesos es continuen beneficiant de l’exempció de visat a la UE, mentre que els russos i bielorussos segueixen sotmesos a l’obligació de visat d’entrada, i només s’han eliminat les facilitats que tenien alguns diplomàtics i empresaris a l’hora de sol·licitar-los. El govern espanyol ha prohibit però l’atorgament de determinats tipus de visats d’inversors als ciutadans russos: https://www.exteriores.gob.es/Consulados/moscu/es/Comunicacion/Noticias/Paginas/Articulos/20220315_NOT1.aspx

En qualsevol cas, la circulació de persones serà difícil pel tancament dels espais aeris respectius a aerolínies d’ambdós territoris, la impossibilitat d’usar targetes de crèdit per part dels ciutadans russos arran de les prohibicions de Visa, Master Card i American Express, així com les creixents restriccions en l’ús de divises per part del Banc Central Rus (no es permeten transferències de més de 10.000 US$ per persona).

 

 1. Puc contractar refugiats ucraïnesos?

La UE ha activat un mecanisme inèdit de protecció legal als refugiats ucraïnesos, que el govern espanyol ha aplicat mitjançant una ordre ministerial. https://boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3716.pdf#BOEn,  

El procediment l’iniciarà la persona interessada mitjançant compareixença a la Direcció General de la Policia, centres d’acollida, recepció i derivació del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, o a les comissaries que es determini, on es presentarà la documentació que efectivament acrediti que la persona sol·licitant d’acollida pertany al col·lectiu d’aplicació.

L’Oficina d’Asil i Refugi serà l’encarregada de tramitar les sol·licituds mitjançant procediment d’urgència, i serà el Ministeri de l’Interior qui acordarà la concessió o denegació d’aquesta protecció a proposta de la Comissió Interministerial d’Asil i Refugi. La resolució mitjançant la qual es concedeixi la protecció internacional inclourà l’autorització de treball i residència. Aquesta resolució es dictarà en el termini de 24 hores des de la seva sol·licitud.

En aquest sentit, podeu consultar l'Ordre PCM/169/2022, de 9 de març, per la qual es desenvolupa el procediment per al reconeixement de la protecció temporal a persones afectades pel conflicte a Ucraïna.

Instrucció 2/2022: procediment de sol·licitud de protecció temporal pels ciutadans d’Ucraïna desplaçats a Espanya

El 4 de març el Consell d’Europa va aprovar la Decisió d’execució 2022/382 per la que s'activa el règim de protecció temporal per aquells ciutadans desplaçats des d'Ucraïna, des del 24 de febrer de 2022 en endavant, a conseqüència de la invasió militar a Ucraïna. Per aquest fet s'han establert unes normes comunes d'actuació policial en la tramitació del procediment de sol·licitud d'aquest règim i s'han dictat un conjunt d'instruccions que podeu consultar aquí.

 

Per a més informació, Iruedas@pimec.org

 

 1. Com puc donar ajut humanitari a Ucraïna?

Recomanem a les persones empresàries que vehiculin els ajuts a través de donacions econòmiques a entitats que ja treballen sobre el terreny. Convé evitar l’organització de combois o enviaments propis a Ucraïna que només agreugen el col·lapse als punts fronterers.

La Fundació PIMEC ha posat en marxa una campanya d’ajuda a les persones afectades pel conflicte bèl·lic. Davant l’emergència de les famílies migrades a Catalunya, l’entitat ofereix un servei per a canalitzar la solidaritat dels empresaris i empresàries a través d’una sèrie d’accions. 

Per a més informació, rosajuny@fundaciopimec.org

 

 1. Puc rebre compensacions pels perjudicis soferts?

Les companyies d’assegurança de crèdit a l’exportació podrien aplicar la clàusula de força major habitual en un conflicte bèl·lic i així evitar el pagament de compensacions. Recomanem però contactar amb les asseguradores, sobretot per aquelles operacions signades abans de l'inici del conflicte (24 febrer).

De tota manera, PIMEC ha reclamat a totes les administracions mecanismes adequats de compensació, si escau utilitzant els recursos financers del Govern rus congelats a la UE. https://www.pimec.org/ca/institucio/sala-premsa/notes-premsa/pimec-reclama-administracions-accions-coordinades-evitar-efectes

La Comissió Europea ha publicat el 23 de març el nou Marc Temporal d'Ajuts d'Estat per la guerra a Ucraïna (Ayudas estatales: la Comisión adopta un Marco Temporal de Crisis (europa.eu), que ara els estats membres hauran de desplegar a les setmanes vinents. En resum, es preveuen els següents ajuts:

 • Subvencions, préstecs amb garantia estatal, bonificacions fiscals i altres instruments, fins al 31 desembre 2022.
 • Els préstecs poden tenir una durada de fins a 6 anys. 
 • Ajuts per a liquiditat, capital circulant o inversions de les empreses afectades per la Guerra, directament o indirecta.
 • Poden cobrir fins al 15% de la facturació anual del 2021 o el 50% dels costos energètics, amb un límit total de 400.000 € per empresa (35.000 € al sector primari).
 • Es poden acumular amb els instruments de suport per la covid i són compatibles amb els ajuts de minimis. 
 • Ajut addicional per cobrir costos elèctrics, sí acumulable amb l'ajut general anterior, amb les següents característiques:
  • En funció del preu pagat per l'electricitat el 2022 i el 2021.
  • Límit del 30% de la despesa energètica anual, i en cap cas no més de 2 milions €.
  • Possibilitat d'atorgar bestretes.
  • Ajuts addicionals per a sectors intensius en energia que poden arribar a 25 milions €. Vegeu la llista a l'Annex I del document de la Comissió Europea.

Esperem que el govern espanyol desenvolupi els detalls d'aquests ajuts, segurament en col·laboració amb les comunitats autònomes, que podrien tenir una forma similar als ajuts covid-19. 

 

7. Quin accés tenen a assistència sanitària les persones afectades pel conflicte a Ucraïna?

Instrucció per l'accés a l'assistència sanitària a les persones afectades pel conflicte a Ucraïna

El 4 de març el Consell d’Europa va aprovar la Decisió d’execució 2022/382 del Consell per la que es constata l’existència d’una afluència massiva de persones desplaçades procedent d’Ucraïna d'acord amb la regulació de la Directiva 2001/55/CE i amb l’efecte que s’iniciï la protecció temporal.

Per acord del Consell de Ministres de 8 de març de 2022 s’ha ampliat la protecció temporal atorgada a les persones afectades pel conflicte que poden trobar refugi a Espanya, aprovant normes complementàries a les previstes a la Decisió d’Execució 2022/382. Aquest procediment serà únicament d’aplicació a les persones a les quals es refereix la Decisió 2022/382.

Amb la finalitat d'articular un procediment comú perquè les comunitats autònomes i INGESA assegurin l'accés a l'assistència sanitària necessària, el Ministeri de Sanitat ha elaborat aquestes instruccions.

Per a més informació, Iruedas@pimec.org