Tràmits per sol·licitar la prestació d'incapacitat temporal per covid-19 – persones autònomes

Recordem a totes les persones autònomes que causen baixa per incapacitat temporal derivada de la covid-19 que poden sol·licitar la prestació econòmica a través de mútua col·laborada de la seguretat social.

Per saber a quina mútua estàs adherit/a, ho pots consultar mitjançant el duplicat d’alta d’autònoms amb certificat digital, Cl@ve o usuari i contrasenya. Aquí.

Passos a seguir:

1.       Si tens alguns dels símptomes de la covid-19, el primer pas es fer-se una proba diagnostica de la COVID-19 per saber si ets positiu o negatiu.

2.       En cas de ser positiu de la covid-19, has de demanar la baixa per incapacitat temporal expedida pels serveis públics de salut.

Has de saber que, tot i que la baixa té consideració de malaltia comuna, els efectes econòmics s’assimilen als d’accident de treball, és a dir, cobraràs el 75 % de la base reguladora.

 

3.       Per tramitar la prestació de la Incapacitat temporal has de contactar amb la mútua col·laboradora de la seguretat social que et correspongui. Per regla general et demanaran la següent documentació (aquesta documentació la trobaràs normalment a la pàgina web de la mútua):

·         Fotocopia DNI.

·         MODEL 145 de comunicació de dades del pagador.

·         Els 3 últims rebuts de la quota d’autònoms.

·         Sol·licitud de la prestació.

·         Declaració de la situació de l’activitat.

·         IBAN on es domiciliarà la prestació i titular del compte bancari.

Nota: La quota d’autònoms se seguirà abonant durant els dos primers mesos de baixa.