Quota i bases de cotitzacions de les persones autònomes per al 2022

L’entrada d’any 2022 comença amb la pujada en la base de cotització de les  persones autònomes, tant per a persones empresàries individuals com per a persones autònomes societàries, arran la publicació dels Pressupostos Generals de l’Estat en el BOE.

Les bases màximes i mínimes són, a partir del 01/01/2022, les següents:

  1. La base màxima és de 4139,40 euros mensuals
  2. La base mínima és de 960,60 euros mensuals.

Els tipus de cotització pel 2022 són els següents:

  • Contingències comunes 28,30%
  • Contingències professionals 1,30%
  • Cessament d’activitat 0,90%
  • Formació professional 0,10 %

Un total del 30,6%.

Exemple

Si cotitzes per la base mínima (960,60), la quota que et sortirà al gener és de 293,94 euros.

Si cotitzes per una base superior a la mínima, per exemple 2000, has de multiplicar la base pel tipus total de cotització (2000*30,6%), el resultat d’aquesta operació és la quota que hauràs de pagar a partir del mes de gener, en aquest cas 612 euros.

A partir del 01/01/2022 La base mínima de cotització de les persones treballadores autònomes societàries és de 1234,80 euros/mes.

Bases mínimes i màximes en determinades edats:

Persones autònomes que a 1 de gener de 2022 tinguin menys de 47 anys; la base de cotització serà l’escollida per aquestes dins les bases màximes i mínimes (960,60-4139,40). Igual elecció podran efectuar aquelles persones autònomes que en aquesta data tinguin una edat de 47 anys, i la seva base de cotització en el mes de desembre de 2021 hagi estat igual o superior a 2.077,80 euros mensuals, o que causin alta en aquest règim especial.

Persones autònomes que a 1 de gener de 2022 tinguin 47 anys; si la seva base de cotització fos inferior a 2.077,80 euros mensuals, no podran escollir una base de quantia superior a 2.113,20 euros mensuals, llevat que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2022, cosa que produirà efectes a partir de l’1 de juliol del mateix any, o que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, a conseqüència de la mort d’aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del negoci i donar-se d’alta en aquest Règim especial amb 47 anys. En aquest cas no existirà limitació.

Persones autònomes que a 1 de gener de 2022 tinguin 48 anys o més anys; la base de cotització serà compresa entre les quanties de 1.035,90 i 2.113,20 euros mensuals, llevat que es tracti del cònjuge supervivent de la persona titular del negoci que, a conseqüència de la mort d’aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del negoci i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 45 o més anys. En aquest cas, l’elecció de bases està compresa entre les quanties de 960,60 i 2.113,20 euros mensuals.

Però les persones autònomes que amb anterioritat als 50 anys haguessin cotitzat en qualsevol dels règims del sistema de la seguretat social 5 o més anys tindran les següents quanties:

  1. Si la darrera base de cotització acreditada hagués estat igual o superior a 2.077,80 euros mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 960,60 euros mensuals i 2.113,20 euros mensuals.
  2. Si la darrera base de cotització acreditada hagués estat superior a 2.077,80 euros mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 960,60 euros mensuals i l’import d’aquella, amb el topall de la base màxima de cotització.

Nota: Es mantenen les bonificacions de pluriactivitat i tarifa plana.