Nous ajuts de l'Ajuntament de Viladecans emmarcats en el nou Pla de Reactivació Local 2021

S’han publicat les bases reguladores de subvencions en règim de concessió directa per a contrarestar l’impacte social i econòmic derivat de l’actual crisi sanitària, convocades per l’Ajuntament de Viladecans. En concret, hi ha dues línies d’ajuts, en relació a l’àmbit de les empreses beneficiàries: Ajuts de concessió directa a autònoms i empreses amb establiment físic permanent a Viladecans, amb un import de 600€ per sol·licitant (el 20% de l’import es pagarà en moneda Vilawatt); Ajuts de concessió directa als establiments d’hostaleria de Viladecans afectats per un tancament total o parcial de la seva activitat des de desembre 2020, com a conseqüència de les resolucions adoptades per l’autoritat competent. En aquest cas, l’import de l’ajut és de 900€ (el 20% de l’import es pagarà en moneda Vilawatt).

 

El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 1 de juny i finalitzarà el 2 d’agost de 2021. El procediment d’atorgament serà el de concessió directa i per ordre d’entrada de sol·licituds fins a exhaurir l’import destinats als ajuts. La sol·licitud d’aquest ajut és compatible amb d’altres convocats per altres administracions, i es realitzarà a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Viladecans. Per a més informació, podeu consultar:

 

https://www.viladecans.cat/ca/ajutsempresarials

 

Les persones autònomes i empreses interessades en aquests ajuts que tinguin dubtes o precisin ampliar la informació, pel que fa al contingut o a la tramitació, trobaran assessorament i suport a l'Oficina Local d'ajuts empresarials.