RESUM D'AJUTS I RESTRICCIONS VIGENTS ESP_CAT 2020-2021 a 24/05/21

http://www.gremihosteleriaviladecans.es/admin/uploads/resum-ajuts-vigents-230521.pdf

http://www.gremihosteleriaviladecans.es/admin/uploads/resum-restriccions-esp-cat-2020-2021-240521.pdf