El projecte GreenMob celebra la primera reunió del consorci a Viladecans

La mobilitat i la digitalització són dues àrees clau on Viladecans està treballant per aconseguir la seva Missió de convertir-se en una ciutat neutra d'emissions el 2030 i d'emissions negatives el 2050. Per assolir aquesta Missió, Viladecans participa a GreenMob, un projecte d'un any finançat per la Iniciativa de Mobilitat Urbana de l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT, per les seves sigles en anglès) que pretén abordar els reptes de la mobilitat urbana promovent opcions de transport sostenible, reduint la contaminació i proporcionant una calculadora certificada d'emissions de CO₂. El 23 de maig, els membres de GreenMob van tenir l'oportunitat de celebrar la primera reunió de consorci a Viladecans.

La jornada va començar amb un recorregut a peu acompanyat de Juli Massó, responsable de Mobilitat de l'Ajuntament de Viladecans. Al llarg del recorregut, els membres del GreenMob van poder visitar algunes de les zones estratègiques per a la mobilitat a la nostra ciutat (el punt intermodal de l'estació de tren, la zona de vianants de l'Avinguda Olof Palme, el carril bici del Passeig de la Marina o la carretera C245, entre d'altres).

Després del recorregut per la ciutat, Jordi Mazón, tinent d'alcalde de Mobilitat, Neteja i Recollida de Residus, i de Promoció de la Ciència i Divulgació Científica, va donar la benvinguda als participants i va fer una presentació introductòria de Viladecans i el marc estratègic.

A continuació, Juli Massó va presentar els principals projectes que s'estan duent a terme al municipi per promoure la mobilitat urbana sostenible (com la Zona de Baixes Emissions, les accions per potenciar les rutes a peu o l'estratègia de la ciutat per promoure'n l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport sostenible). Tot seguit, Patricia Moreno, directora de Transformació Digital i Governança de les Dades de l'Ajuntament, i Vicente Fernández, responsable de Transformació Digital, van explicar els projectes més rellevants en matèria de transformació digital i govern de les dades que Viladecans està desenvolupant per convertir-se en una 'smart city'. Alguns d´aquests projectes són l'app Viladecans & Tu, el centre de control de la ciutat i el Bessó Digital, desenvolupat juntament amb el Barcelona Supercomputing Centre.

A la segona part de la reunió, els socis del GreenMob van tenir l'oportunitat de compartir els avenços del projecte. Clémence Castell (Instant Systems) va presentar un prototip de l'app GreenMoV que s'està desenvolupant en coordinació amb l'equip de Viladecans i que integrarà un planificador de rutes amb informació a temps real sobre opcions de viatge, diferents mitjans de transport... i una calculadora certificada d’estalvi d’emissions de CO₂, proporcionada per Wecity.

A la tarda, la resta de socis van presentar actualitzacions sobre la feina que estan duent a terme i la sessió va concloure amb els passos següents del projecte. Va ser una jornada molt enriquidora en què, per primer cop, els socis de GreenMob van tenir l'oportunitat de compartir en persona els seus aprenentatges i impressions sobre el projecte. A Viladecans estem desitjant començar el pilot de GreenMoV.

El projecte GreenMob a Viladecans compta amb un pressupost de 28.538 EUR, finançat un 67% per l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (IET), organisme de la Unió Europea. La iniciativa de Mobilitat Urbana de l'IET actua per accelerar el canvi positiu a la mobilitat per tal de fer més habitables els espais urbans. L'èmfasi del Programa d'Innovació 2023-2025 és avançar en solucions, serveis i productes comercialment viables que donin suport a aquests objectius.

Més informació sobre el projecte a https://www.viladecans.cat/en/greenmob