El Baix Llobregat segona comarca de Barcelona amb major ocupació el primer trimestre i Setmana Santa 2024

El Baix Llobregat és la segona comarca metropolitana amb major ocupació el primer trimestre de 2024. L’ocupació trimestral creix en 3 punts respecte a l’any anterior, tot i que la mitjana trimestral és menor a la registrada en el 2019. Setmana Santa concentra la major ocupació de les places en oferta aquest trimestre. Així, mentre el global del trimestre registra una ocupació del 55%, l’ocupació de la Setmana Santa arriba al 70% del total de les places hoteleres en oferta.

La clientela principal dels establiments hotelers de la comarca en els mesos de gener, febrer i març ha estat la corporativa (50% del total) i el principal mercat al Baix Llobregat ha estat el mercat espanyol (54% del total). Amb tot i això, respecte al primer trimestre de 2023 creix el pes del turisme esportiu i el turisme estranger.

Les principals procedències (del total de pernoctacions del trimestre) han estat: Catalunya (28%); França (9%); Madrid (6%); Alemanya (6%); Regne Unit (5%) i els Estats Units i Canadà (4%).

En el primer trimestre de l’any s’ofereixen, de mitjana, 11.039 places hoteleres a la comarca. Respecte al primer trimestre de 2023, es manté el nombre de les places en oferta.

On es registra un gran creixement respecte a 2023 és el nombre de turistes i pernoctacions realitzades al Baix Llobregat. Es registren 274.290 arribades als hotels de la comarca (+21% i 48.382 turistes més) i 542.588 pernoctacions (+24% i 103.761 pernoctacions més).

Setmana Santa concentra la major ocupació de les places en oferta aquest trimestre. Així, mentre el global del trimestre registra una ocupació del 55%, l’ocupació de la Setmana Santa arriba al 70% del total de les places hoteleres en oferta.

El Baix Llobregat se situa com la segona comarca de Barcelona, només per darrere del Barcelonès, amb major ocupació de les places en oferta aquesta Setmana Santa.

Tota la destinació Barcelona mostra una disminució significativa de l’ocupació de les places hoteleres en oferta durant Setmana Santa. Així, al Baix Llobregat mentre que en el 2023 la taxa d’ocupació era del 76% enguany és de 70% (-6,4 pp). Maresme i entorn de Barcelona són els altres àmbits territorials amb major descens de l’ocupació (-6,5 i -4,6 pp respectivament). Els establiments de zona Delta i de 3 estrelles són els que registren un major descens de l’ocupació.

Creixen les mitjanes tarifàries en tots els establiments hotelers segons categoria, destacant l’augment dels establiments de 3 estrelles (+19%) i en gairebé totes les zones territorials. La zona Delta augmenta en un 15% la tarifa mitjana en aquest període vacacional.