L'atur disminueix al Baix Llobregat durant el mes de març

Les dones continuen sent majoria entre les persones en situació d’atur (58,3%) i la taxa d’atur és superior entre elles (9,8%) que entre els homes (6,6%). Tanmateix, mentre el nombre de dones disminueix (-0,4%, -71 dones), el nombre d’homes augmenta (+0,3%, +42 homes) en la variació mensual.

L’atur ha disminuït especialment respecte al mes de febrer en els sectors: activitats relacionades amb l’ocupació (-1,1%, -27 persones), administració pública (-1,2%, -23 persones) i productes metàl·lics  (-4,3%, -20 persones).