Primera sessió de treball entre professionals de la comarca per a la creació d'una xarxa PIDCES Comarcal

Fa més de deu anys que el programa PIDCES (Punts d'Informació i Dinamització en els Centres d'Educació Secundària) es va començar a desenvolupar a alguns municipis de la comarca a través de les àrees de joventut, amb l'objectiu de fer arribar la informació juvenil a un major nombre de joves. La metodologia, que en els inicis es basava principalment en la descentralització del Punt d'Informació Juvenil, ha anat evolucionant fins a incloure també activitats de dinamització, participació i sensibilització. És en aquest context en què ha pres força la proposta sorgida pels mateixos tècnics i tècniques de joventut de la comarca de crear una xarxa comarcal on els i les professionals puguin compartir recursos i experiències.

Aquesta iniciativa respon a la voluntat de millorar significativament la resposta que s'ofereix des de la perspectiva comarcal en la prestació d'aquest tipus de serveis d'informació al jovent, construint espais de suport i col·laboració entre municipis. Uns espais que reverteixen de manera directa en la qualitat de l'atenció a les persones joves de la comarca, en tant que possibilita la compartició de recursos, aporta valor a la feina dels i les professionals que treballen desenvolupant el programa PIDCES (una tasca que en la majoria dels municipis assumeix una única persona) i permet una millor coordinació i planificació de la informació i de les activitats que s'ofereixen per poder abordar les necessitats de les persones joves de manera integral.