La recaptació de tots els tributs municipals es centralitza

L'Ajuntament simplifica a la ciutadania les gestions sobre impostos i taxes municipals. Des del gener del 2024, el consistori ha delegat la recaptació de tots els tributs més habituals a la Diputació de Barcelona, que fins l'any passat ja s'encarregava de cobrar l'impost de vehicles, l'IAE i les multes de trànsit i altres sancions administratives. Així, la ciutadania ha de dirigir-se per a les seves gestions presencials a l'oficina de l'ORTG de la Diputació a Viladecans, situada al número 27 del carrer Major, o bé realitzar les gestions per Internet a través de la seva web o al telèfon 934 729 242.

L'Ajuntament centralitza aquest servei per fer més eficient l'atenció, evitant que cal adreçar-se a diferents oficines per pagar diferents impostos o taxes, i ofereix a la ciutadania més opcions de pagament. Així, tots els impostos sense domiciliar es poden pagar ja a través de targeta bancària, banca online i Bizum, així com a les oficines de Correos.

La delegació, aprovada per la Junta de Govern Municipal, comporta la gestió i la recaptació de l'IBI, la plusvàlua (IIVTNU) o els residus comercials (que des d'aquest any ha de pagar la propietat del local i no l'inquilí). També, la recaptació de l'impost d'obres i gran part de taxes i preus públics -com guals o escoles bressol-, encara que en aquests casos les gestions sobre l'alta o modificació de dades es realitzen al mateix Ajuntament. Les taxes del cementiri i del dipòsit municipal de vehicles es continuaran gestionant completament en aquests equipaments.

El canvi suposa que la ciutadania s'hagi d'adreçar a la Diputació per a tots els tràmits relacionats amb pagaments, domiciliacions, duplicats de rebuts, justificants, sol·licitud de bonificacions, recursos, ajornaments o fraccionaments. L'excepció són els duplicats dels rebuts anteriors a l'any 2024, que se seguiran demanant a l'oficina municipal d'atenció ciutadana Viladecans Informació.

L'oficina local de la Diputació acaba de fer reformes per assumir l'augment del servei. Això va obligar el trasllat durant un mes i mig a un edifici municipal, però des d'aquest dilluns 22 de gener tornen a estar operativa les seves instal·lacions al carrer Major, 27.