20.923 empreses i 353.775 llocs de treball registrats en el 4T de 2023