El Baix Llobregat, tercera comarca en Producte Interior Brut de Catalunya

L'Observatori Comarcal publica les darreres dades publicades per l'Idescat de l'estimació del Producte Interior Brut comarcal i municipal, nota que inclou també les darreres dades trimestrals del PIB català espanyol i europeu.

Segona apunta, el Baix Llobregat és la tercera comarca en Producte Interior Brut de Catalunya. Els 27.114 milions d’euros del PIBpm del Baix Llobregat representen l'11,1% del PIB de Catalunya. Es manté el pes del PIB de la comarca al conjunt del PIB català. El posicionament del Baix Llobregat disminueix en quant mirem les dades del PIB per capita, situant la comarca al lloc 6 i situant-se per sobre de la mitjana catalana.

Les comarques de l’Àmbit Metropolità són les primeres en aportació al PIB català. Aquest bon posicionament no es tradueix en el PIBpm per capita. Amb tot i això, el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Oriental se situen per sobre de la mitjana catalana. El Baix Llobregat és de les comarques de l’Àmbit Metropolità on més augmenta el PIB en el període 2020-2021 (+11,6%).

Les comarques de l’àmbit metropolità són les que aporten més centres de treball i autònoms al conjunt de Catalunya. 4 de les 5 comarques de l’ATM se situen per sobre del conjunt de Catalunya en el PIBpm per centres de treball i autònoms. Tot i la conjuntura econòmica del 2T de 2021 el Baix Llobregat és la segona comarca de Catalunya on els centres de treball i els autònoms aporten més PIB (387,9 milers d’euros). Respecte al 2020 s’observa una lleugera disminució dels centres de treball (-0,5%) però un increment PIB comarcal per centre de treball en termes absoluts (+42.238 €). De fet, només 11 municipis han incrementat el centres de treball i tres d’ells han disminuït el PIB per centres de treball: Martorell (-39.739 €), Olesa de Montserrat (-8.952 €), Sant Andreu de la Barca (-5.711 €) i Cornellà de Llobregat (-3.134 €).

Les comarques de l’àmbit metropolità són les que aporten més població ocupada al conjunt de Catalunya. 3 de les 5 comarques de l’ATM se situen per sobre del conjunt de Catalunya en el PIBpm per població ocupada. El Baix Llobregat amb 84.600 €, tercera comarca de Catalunya en població ocupada i segona en PIB per població ocupada de l'àmbit territorial metropolità. Respecte al 2020 s’observa un augment de població ocupada en 16 dels municipis, sent aquest especialment acusat a El Prat de Llobregat (+12,7%) i Esplugues de Llobregat (+10,8%). A nivell comarcal hi ha una variació positiva del 4,7% de la població ocupada i del PIB comarcal per persona treballadora (+5.268 €). Per altra banda, tots els municipis del Baix Llobregat, a excepció de Sant Feliu de Llobregat i el Prat de Llobregat, superen el valor estimat de PIB català per població ocupada (72.839 €).

 

MAPA PIB HABITANT

MAPA PIB CENTRES TREBALL

MAPA PIB OCUPACIÓ

 

Infografia del PIB territorial d'Idescat permet fer també consultes de dades municipals.