El Baix Llobregat és la segona comarca amb més facturació de la província

L'Observatori Comarcal del Baix Llobregat ha publicat l’anàlisi de les dades del Registre Mercantil provinents de l’informe Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona. Edició 2023, publicat per la Diputació de Barcelona en la següent nota de conjuntura laboral. El Baix Llobregat és la segona comarca amb més facturació de la província. La fabricació de vehicles de motor, comerç  i logística són les activitats d’especialització productiva de la comarca.

 

La facturació de les empreses del Baix Llobregat que van presentar els comptes en el Registre Mercantil per a l’exercici 2021 va ser de 60.498 milions de €, registrant un creixement superior a 5 mil milions, el nombre d’empreses que presenten comptes baixen en un 2%. La majoria de les empreses formen part dels serveis i del sector industrial. El  90%  de les empreses són societats limitades i  un 10% societats anònimes.

Un 58% de les empreses presenten una facturació de menys de 500.000 euros, un 14% entre mig i 1 milió d’euros, i un 19% de les empreses facturen entre 1 i 5 milions d’euros. En la franja alta de la facturació, el 4% de les empreses que presenten els comptes en el Registre Mercantil ho fan facturant entre 5 i 10 milions d’euros, i un 6% d’empreses de la comarca van facturar més de 10 milions d’euros el 2021.

 

Les societats industrials de la comarca registren un volum de negoci ben elevat (23.666 milions d’euros). El Baix Llobregat és la segona comarca que genera una major facturació en termes absoluts en el sector industrial.

L’impacte de la pandèmia de la covid-19 en termes de facturació al Baix Llobregat es va traduir en una disminució del 12,7% del 2019 al 2020, caiguda superior a la registrada en el conjunt de la província de Barcelona (11,0%). El 2021 la facturació s’ha recuperat un 8,8%, augment inferior al registrat en el conjunt de la província de Barcelona (13,3%).

 

La facturació per càpita a la comarca va ser de 72.579 € el 2021, creix respecte l’exercici anterior. El Baix Llobregat representa el 21% del total de la facturació de les empreses de la província de Barcelona. Pel que fa a l’antiguitat de les empreses, la majoria (el 53%) tenen 15 o menys anys.  El descens de les empreses l’observem en les de menor antiguitat.

 

La fabricació de vehicles de motor i altres materials de transport és l’activitat econòmica que més factura al Baix Llobregat, aplegant el 16% del total de facturació de la comarca. L’activitat altres tipus de comerç són la segona activitat en facturació (12%) i a continuació es troben comerç a l’engròs d’alimentació i begudes (9%); indústries químiques i farmacèutiques (7%); fabricació de productes alimentaris i de begudes (6,2%) i comerç  a l’engròs de productes d’ús domèstic (6%).

L’especialització productiva de la comarca  en relació amb la província de Barcelona i la resta de comarques es centra en la fabricació de vehicles de motor i de material de transport; altres tipus de comerç  a l’engròs; comerç al detall TIC, ús domèstic i cultural i comerç a l’engròs d’alimentació i begudes.