349.963 turistes i 79% d'ocupació hotelera a l'estiu

El Consorci de Turisme i l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat publiquen la nota d’ocupació hotelera d’aquest estiu.

Durant l’estiu de 2023  van arribar 349.963 turistes als establiments hotelers del Baix Llobregat, amb una taxa d’ocupació hotelera del 79%. El mes que concentra el nombre més elevat de turistes a l’estiu (122.170, 31% del total) és juliol amb una taxa d’ocupació hotelera del 84%. Aquesta dada situa la comarca per sobre de la registrada en el conjunt de l’entorn metropolità.

L’ocupació al juliol és el millor registre de l’estiu (84%). Respecte a l’estiu del 2022, l’ocupació hotelera creix 2 punts. En gairebé tots els mesos d’estiu, la comarca registra una major ocupació a la global de l’entorn de Barcelona.

El turisme principal aquest estiu ha estat l’internacional (55%). Creix en 4 punts el pes de l'internacional respecte l’estiu passat. El mes amb una major presència de turisme estranger (61%) ha estat l’agost.

Catalunya, Alemanya, Madrid, França, Itàlia i Andalusia són les principals procedències de la clientela als establiments hotelers de la comarca aquest estiu. Respecte a l’estiu passat, l'andalusa, italiana i xinesa són les que més creixen. La clientela procedent de Catalunya, França i països escandinaus és la que més baixa en presència del total de turistes de la comarca.

Les vacances són la primera motivació d’estada (52% del total de l’ocupació). Agost és el mes on aquesta motivació és major (61% dels i les clients). Els negocis suposen el 36% de la clientela de l’estiu i són el segon motiu d’estada a la comarca.

Millora la valoració de l’empresariat del Baix Llobregat de la marxa del negoci i de l’ocupació aquest estiu. Valoren amb un 8 (sobre 10) l’ocupació i un 7,9 la marxa del negoci. Les millors valoracions es registren al juliol.

97 € és el preu mig dels establiments hotelers aquest estiu. Les tarifes baixen en un 1% respecte a l’estiu passat.