S'obre un procés participatiu per definir el nou Pla Estratègic de Turisme del Baix Llobregat

Aquest nou pla ha de contemplar una perspectiva integral que doni resposta al caràcter transversal turisme, tenint en compte l'equilibri territorial, ambiental i econòmic a la comarca, un posicionament innovador, competitiu i rendible, la participació, cooperació i compromís de tots els agents, i desenvolupament alineat amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Per tal de facilitar la participació de la societat en general, s’ha posat en marxa una enquesta on-line, oberta per a tota la ciutadania, col·lectius, ens i empreses relacionades de forma directa o indirecta amb l’activitat turística del Baix Llobregat.

Trobaràs l'enquesta al següent enllaç: www.platurismebaixllobregat.com