20.800 empreses i 346.830 llocs de treball registrats en el 1T de 2023