265.538 turistes i 53% d'ocupació hotelera el darrer trimestre de l'any

Es registra un 53% d’ocupació hotelera el quart trimestre de l’any. El Baix Llobregat és la segona comarca metropolitana amb major ocupació del 4t trimestre. Tot i que la mitjana trimestral de 2022 és menor al registrat en el 2019, l’ocupació del mes de desembre supera a la registrada en el 2019.

En el darrer trimestre de l’any, el turisme de negocis és el principal motiu al Baix Llobregat (51%). Vacances (29,4%) i altres motius d’estada (14%) són les altres motivacions d’estada als hotels de la comarca. Respecte de l’any anterior altres motius d’estada són les motivacions que més creixen.

Les principals procedències (del total de pernoctacions del trimestre) han estat: Catalunya (36%); Andalusia (10%); França (7%); Madrid (6%); Alemanya (5,4%) i Regne Unit (5,3%).

La zona Centre és la que registra la major ocupació del trimestre (57%) i la Delta la tarifa més elevada (83 €). La Centre és la zona que registra un major creixement respecte al quart trimestre de 2021 (+18  punts). Els establiments de 3 estrelles són els que registren la major ocupació del trimestre (61%). Els de 4 estrelles són els que registren la tarifa més elevada (101 €). Els establiments de 3 estrelles són els que registren un major creixement de l’ocupació (+20 punts).

On es registra un gran creixement respecte a 2021 és el nombre de turistes i pernoctacions realitzades al Baix Llobregat. Es registren 265.538 arribades als hotels de la comarca (+56% i 95.051 turistes més respecte a 2021) i 484.857 pernoctacions (+37% i 131.403 pernoctacions més). El mes d’octubre és el que registra un major nombre de turistes (105.440) i de pernoctacions (202.466). Novembre és el mes que registra un menor nombre de turistes (74.517) i desembre de pernoctacions (134.799).