El Ple aprova la congelació d'impostos municipals per al 2023

En un context en què s'ha provocat una important alça del cost de la vida, el Govern Municipal ha decidit que no es traslladarà als impostos locals i es congelaran de manera generalitzada les taxes i impostos per a l'any que ve. 

L'any 2023, l'Ajuntament també facilitarà les condicions per ajornar pagaments de tributs: serà possible sol·licitar-ho amb una simple declaració responsable per als deutes de fins a 6.000 euros (el triple que fins ara) i només s'exigiran garanties quan la quantia sigui major de 30.000 euros (quan ara es demana a partir dels 18.000 euros).

Les ordenances fiscals per al nou any també donen un recolzament a la transició energètica. Així, s'estén a tota mena d'immobles i instal·lacions comunitàries el benefici per posar plaques fotovoltaiques del qual disposaven els habitatges: una bonificació del 50% de l'IBI durant tres anys. I s'amplia aquest mateix benefici a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics. A més, les empreses podran veure reduït també l'IAE en un 10% per aquest mateix motiu.