Decret de modificació de l'horari d'obertura de les terrasses

Després de la Sol.licitud efectuada des del Gremi, en la que demanava explícitament una prolongació excepcional de l'horari de terrasses, amb una extensió de l’horari d’estiu fins el 30 de setembre (de diumenge a dijous fins a les 00:00 hores; i divendres, dissabtes i vigílies de festius fins a la 01:00; i en horari d’hivern del dia 01/10 al 31/12, l'Ajuntament de Viladecans ha acordat AMPLIAR L’AUTORITZACIÓ EXCEPCIONAL de prolongació de l’horari de tancament de terrasses de bars i restaurants de la ciutat de Viladecans amb una extensió de l’horari d’estiu fins el 30 de setembre (de diumenge a dijous fins a les 00:00 hores; i divendres, dissabtes i vigílies de festius fins a la 01:00; i en horari d’hivern del dia 01/10 al 31/12, amb hora màxima de tancament de dilluns a dijous a les 23:00 hores, i divendres, dissabtes i vigílies de festiu fins a les 00:00, amb compliment de les disposicions de seguretat, prevenció sanitària i d’altres que siguin d’aplicació.

A partir del dia 1 de gener de 2023 els horaris seran els corresponents a l’horari d’hivern que hi consten en les llicències atorgades.


El present decret tindrà efecte des de la data de la seva adopció, sense perjudici de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província