328.496 turistes i 72% d'ocupació hotelera el segon trimestre de l'any

Segons detalla, es registra un 72% d’ocupació hotelera el segon trimestre de l’any. L’ocupació registrada al Baix Llobregat supera a la mitjana total de la demarcació de Barcelona.

Tanmateix, la valoració respecte a la marxa del negoci i de l’ocupació supera el 6 sobre 10 i millora les valoracions respecte del trimestre anterior.

Les principals procedències (del total de pernoctacions del trimestre) han estat: Catalunya (48,1%); Regne Unit (7,1%); França (6,3%); Madrid (4,6%) i Andalusia (4%).

La zona Centre és la que registra la major ocupació del trimestre (78%) i la Delta la tarifa més elevada (85 €). La Centre és la zona que registra un major creixement respecte al segon trimestre de 2021 (+49 punts). Els establiments de 3 estrelles són els que registren la major ocupació del trimestre (82%). Els de 4 estrelles són els que registren la tarifa més elevada (98 €). Els establiments de 3 estrelles són els que registren un major creixement de l’ocupació (+52 punts).

On es registra un gran creixement respecte a 2021 és en el nombre de turistes i pernoctacions dutes a terme al Baix Llobregat. Es registren 328.496 arribades als hotels de la comarca (+157% i 200.665 turistes més respecte a 2021) i 678.476 pernoctacions (+175% i 431.515 pernoctacions més).