Dimecres ja es poden sol.licitar els Ajuts a la Restauració derivats de les restriccions de Nadal

Publicada al DOGC d’avui dilluns, 4 d’abril de 2022, la RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 618058).

S’Obre la convocatòria per la concessió dels ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats de la restauració, afectades econòmicament per les mesures decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19, per tal de fer efectiva la continuïtat de les seves activitats i la reactivació d'aquests sectors.

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent comença a les 9:00 hores del dia 6 d'abril de 2022 i fins a les 14:00 hores del dia 3 de maig de 2022 o fins l'exhauriment del pressupost.

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Treball (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/ ).

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).