Aigua de l'aixeta gratis a l'hostaleria: Quan? Per què?

Aigua de l'aixeta gratis a l'hostaleria: Quan? Per què?

 

Dissabte passat es publicava al BOE la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats.

 

La majoria de les mesures que recull aquesta nova norma són vigents des del passat 9 d'abril. Amb aquesta Llei es pretén apostar per un consum racional i sostenible, i entre altres mesures, es limita l'ús i la necessitat de recórrer a envasos d'un sol ús.

 

Dins de les diverses obligacions que introdueix aquest nou marc normatiu en producció i gestió de residus, ja ha entrat en vigor l'obligatorietat per part dels establiments del sector de l'hostaleria i de la restauració d’oferir sempre als consumidors, clients o usuaris dels seus serveis, aigua no envasada de manera gratuïta i complementària a l'oferta de l'establiment.

 

La finalitat és reduir el consum d'articles de plàstic d'un sol ús.

 

Els establiments hauran d'oferir als usuaris dels seus serveis la possibilitat de beure aigua de l'aixeta, no envasada, de manera gratuïta. 

 

Coses que el sector ha de tenir clar:

 

  • Es tracta d'una mesura que afecta exclusivament els clients, no a qualsevol persona que ho sol·liciti.
  • És un fet que de manera generalitzada ja es produïa en gairebé tots els locals del nostre país com a cortesia.
  • És una mesura per a minimitzar l'ús dels envasos de plàstic, quan en el nostre sector el seu ús és mínim, ja que principalment s'utilitza el format vidre.
  • Es tracta d'una mesura amb una gran acceptació social, per un doble motiu: afecta de manera directa a la societat com a clients i a més els temes mediambientals sociològicament estan, sortosamente, molt acceptats.
  • A Navarra, Illes Balears i Andalusia aquesta mesura ja estava vigent i no ha tingut una repercussió notable

 

És important tenir en compte que l'incompliment d'aquesta obligació s'ha tipificat com a infracció de caràcter lleu que pot donar lloc a la imposició d'una multa de fins a 2.000 euros.

 

Un altre tema a tenir en compte és el de la qualitat de l’aigua, ja que hi ha llocs on no es pot beure. No totes les aigües d'aixeta poden servir-se als consumidors, per molt que la seva salubritat estigui garantida. L'aigua que surt per l'aixeta sempre compleix amb la normativa, però no tota és bona per beure-la. Si l'aigua és bona, el que ha de fer l’Administració és posar més fonts per la ciutat i no obligar al sector a servir gerres a l’hora de l’àpat.

 

Un cop més, es genera un nou cost que ha d’assumir el sector, i parlar de l’aigua a Catalunya, és parlar d’un subministrament amb un munt de trams i de sobre cost. Un problema més a afegir amb la pandèmia.

 

D’altra banda, també és important destacar que a partir de l'1 de gener de 2023 queda prohibida la distribució gratuïta de productes de plàstic d'un sol ús, com els gots per a begudes, inclosos les seves tapes i taps, i els recipients alimentaris destinats al consum immediat, havent-se de cobrar un preu per cadascun dels productes de plàstic que es lliuri al consumidor, diferenciant-lo en el tiquet de venda.