PUBLICACIÓ DEL DOGC-SUSPENSIÓ MASCARETES A L'EXTERIOR.

Avui s’ha publicat la RESOLUCIÓ SLT/254/2022, de 9 de febrer, per la qual es modifica la Resolució SLT/177/2022, de 2 de febrer, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Adjuntem document.

 

Implica la supressió de facto de l'ús obligatori de la mascareta a l'exterior, amb excepcions.

 

Activitats d'hostaleria i restauració

 

1. Els establiments d'hostaleria i restauració han d'exercir l'activitat de restauració amb subjecció a les condicions següents:

 

- Tant a l'interior com a les terrasses s'ha garantir una distància mínima d'1,5 metres entre els comensals de taules o agrupacions de taules diferents.

 

- A l'interior s'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

 

- Es recomana que el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules sigui de 10 persones, tant a l'interior com en terrasses i espais a l'aire lliure, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.

 

- En espais interiors l'ús de mascareta és obligatori mentre no es consumeix.

 

- Fins a les 00.00 hores del dia 11 de febrer de 2022, en els establiments a què fa referència aquest apartat, inclosos els salons de banquets, no es pot dur a terme cap activitat de ball. A partir d'aquesta data, es pot dur a terme activitat de ball, en el cas dels salons de banquets i, si escau, com a activitat recreativa musical de caràcter extraordinari a la resta d'establiments de restauració, amb mascareta.”

 

Aquesta Resolució entra en vigor el dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. AVUI.

 

La durada de les mesures s'estableix fins a les 00.00 hores del dia 18 de febrer de 2022, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que conté aquesta Resolució..

Us podeu descarregar el DOGC en el següent enllaç:

http://www.gremihosteleriaviladecans.es/admin/uploads/dogc-1890050-us-mascaretes-exteriors-a-9-02-22.pdf