El Govern amplia els ajuts directes a la solvència empresarial a tots els sectors d'activitat

L'acord expansiu s'ha pactat amb agents socials, donant compliment a les demandes d'incloure a tots els sectors afectats per la crisi

Els 31.217 autònoms i empreses que van demanar l’ajut a finals de juny rebran 530 del total de 993 milions d’euros de dotació del pla d’ajuts

Les sol·licituds per la nova convocatòria, de 463 milions d’euros, es podran presentar del 21 al 30 de juliol

El Govern convocarà una nova línia d’ajuts directes a la solvència empresarial, previstos en el Reial DECRET LLEI 5/2021,que inclourà a tots els sectors d’activitat d’empreses i autònoms (excepte aquells exclosos expressament al RDL, com el financer). La mesura ha estat acordada aquesta tarda amb agents socials a la Comissió de Seguiment del Consell del Diàleg Social (CDS), que ha comptat amb representants del Departament d’Empresa i Treball i del d’Economia i Hisenda, les patronals Foment i Pimec, i els sindicats CCOO i UGT. El Govern compleix d’aquesta manera l’acord subscrit el passat mes de juny amb els agents socials en què es comprometia a estendre els ajuts directes a les empreses afectades per la crisi sanitària que no havien quedat incloses als 191 CNAEs pactats inicialment.

Les sol·licituds de la nova línia d’ajuts, de 463 milions d’euros (dels 993 milions d’euros totals), es podran presentar telemàticament del 21 de juliol (a les 9 hores) fins al 30 de juliol (a les 15 hores) a través de Canal Empresa. El procediment serà exactament igual que a l’anterior convocatòria, de tal manera que amb la inscripció prèvia ja no caldrà fer cap altre tràmit posterior, i els requisits per accedir-hi seran els mateixos que en la primera convocatòria, però sense la limitació de sectors. En la concessió dels ajuts no es tindrà en compte l’ordre cronològic de la presentació de les sol·licituds.

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha destacat la importància d’haver assolit novament un acord amb els agents socials i ha mostrat la voluntat del Govern de “continuar apostant per la concertació social”. Torrent ha destacat que, “malgrat la rigidesa de les condicions estipulades pel reial decret llei”, el Govern ha estat “capaç de donar una resposta ràpida i eficaç, després de la primera línia d’ajuts, per poder ajudar el conjunt del teixit empresarial afectat per la crisi de la Covid-19”.

31.217 autònoms i empreses ja han demanat l’ajut a la solvència empresarial

La primera línia d’ajuts a la solvència empresarial es va obrir el passat 21 de juny i es va adreçar inicialment a un total de 191 sectors d’activitat, 96 més que els previstos per l’Estat, criteri que va ser acordat amb els agents socials del CDS. Es van presentar un total de 31.217 sol·licituds: 27.907 de treballadors autònoms, professionals i petites empreses (com a màxim 10 treballadors) i 3.310 empreses de més de 10 treballadors.​ Aquest volum de sol·licituds representa un import estimat de 530 milions d’euros, un 53% dels 993 milions d’euros amb que està dotat el pla d’ajuts. El Govern treballa amb l’objectiu que els pagaments d’aquesta primera línia es puguin dur a terme durant el mes de juliol.

Amb l’ampliació a tots els sectors d’activitat de la nova línia d’ajuts, el Govern preveu arribar a esgotar el 100% de l’import disponible. Aquests ajuts extraordinaris directes per a la solvència empresarial estan destinats a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament. En concret, es podran demanar per fer front a deutes i despeses meritades entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i que procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

104.174 sol·licituds per acollir-se a la línia per a treballadors en ERTO

En la reunió d’aquesta tarda, també s’ha fet balanç de la línia d’ajuts per a treballadors en situació d’ERTO i a treballadors amb contracte fix discontinu, que ha finalitzat el tràmit de presentació. El total s’han rebut 104.174 sol·licituds, entre les que es distribuiran els 67 milions d’euros de dotació de la línia, 7 més dels pressupostats per tal de donar compliment a les sol·licituds rebudes.

Aquesta línia d’ajuts dona continuïtat i reforça el primer paquet adreçat específicament a aquest col·lectiu pel Govern el març passat. Els ajuts seran d’entre 600 i 700 euros, en funció del temps de permanència en ERTO. En concret, rebran 600 euros fins a 90 dies, i 700 euros si són més de 90 dies. Caldrà també trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de la Seguretat Social.