El registre per rebre l'ajut econòmic per a persones en ERTO i fixes discontinues tanca amb 104.174 sol·licituds · Empresa i Treball hi destina 67 milions d'euros, 7 més dels inicialment pressupostats, davant el nombre de sol·licituds

El registre obert pel Govern de la Generalitat per atorgar l’ajut econòmic a les persones en Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) o tinguin un contracte fix discontinu ha rebut un total de 104.174  sol·licituds.

Un cop tancat el període d’inscripció posat a disposició per Empresa i Treball, mitjançant el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), es procedirà a fer el pagament de l’ajut.

A partir d’ara, les persones ja no han de fer cap tràmit atès que la inscripció al registre actua com a sol·licitud, i serà el Departament el que passarà a efectuar el pagament amb la intenció que les persones sol·licitants rebin l’ajut abans d’acabar el mes de juliol.

L’ajut que rebran les persones serà de 600 o de 700 euros en funció del temps de permanència en ERTO. En concret, 600 euros fins a 90 dies, i 700 euros si són més de 90 dies. Caldrà també trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de la Seguretat Social.

Finalment, han estat 67 milions d’euros, 7 més dels inicialment pressupostats, els que el Departament ha destinat als ajuts a persones en ERTO i contractes fixes discontinus davant el nombre de sol·licituds.

Aquest nou ajut extraordinari dona continuïtat i reforça un primer paquet específic d’ajudes per aquest col·lectiu que el Govern va posar en marxa el passat mes de març.

D’aquesta manera, el Govern dona compliment al punt 2 de l’Acord assolit en el marc del Consell del Diàleg Social de Catalunya signat el passat 14 de juny al Palau de la Generalitat.

Objectiu de l’ajut extraordinari

L’objectiu d’aquest ajut és complementar la pèrdua de poder adquisitiu de les persones amb menys ingressos afectades per un Expedient de Reguació Temporal d’Ocupació com a conseqüència de la suspensió total o parcial dels seus contractes de treball derivat de les mesures per pal·liar la Covid-19.

En el cas de les persones amb un contracte fix discontinu l’ajut serveix per alleugerir un col·lectiu també molt afectat per la crisi ja que, habitualment, es dediquen a activitats estacionals en el sector serveis.

Als ajuts han pogut optar les persones residents a Catalunya que hagin estat afectades per un ERTO entre l’1 de gener i el 31 de maig d’enguany o bé que siguin beneficiàries de la prestació extraordinària com a fixes discontínues que durant el mes de maig de 2021 hagin estat en aquesta situació, com a mínim un dia.