AJUTS LOCALS PER PERSONES AUTÒNOMES I PIMES DE VILADECANS

Dues línies de subvenció: 900€ i 600€.

S’han publicat les bases reguladores de subvencions en règim de concessió directa per a contrarestar l’impacte social i econòmic derivat de l’actual crisi sanitària, convocades per l’Ajuntament de Viladecans. En concret, hi ha dues línies d’ajuts, en relació a l’àmbit de les empreses beneficiàries:

  • Ajuts de concessió directa als establiments d’hostaleria de Viladecans afectats per un tancament total o parcial de la seva activitat des de desembre 2020, com a conseqüència de les resolucions adoptades per l’autoritat competent. En aquest cas, l’import de l’ajut és de 900€ (el 20% de l’import en moneda Vilawatt).  
  • Ajuts de concessió directa a autònoms i empreses amb establiment físic permanent a Viladecans, amb un import de 600€ per sol·licitant (el 20% de l’import en moneda Vilawatt).

Per formalitzar la sol·licitud, les persones i empreses interessades hauran de lliurar la següent documentació: 

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 1 de juny i finalitzarà el 2 d’agost de 2021.

El procediment d’atorgament serà el de concessió directa i per ordre d’entrada de sol·licituds fins a exhaurir l’import destinat als ajuts. 
 
La sol·licitud d’aquest ajut és compatible amb d’altres convocats per altres administracions, i es realitzarà a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Viladecans.  
 
Per a més informació, consulteu les bases que adjuntem: 

També es pot consultar la pàgina web: https://www.viladecans.cat/ca/ajutsempresarials, on hi ha un resum  dels dos ajuts i uns vídeos explicatius sobre els ajuts, els certificats necessaris per fer la tramitació i sobre la moneda vilawatt.
 
Per a més informació sobre la sol·licitud i  la tramitació, contactar amb Viladecans Atenció a les Empreses (VAE)
mail: viladecansempreses@viladecans.cat