RESUM D'AJUTS I RESTRICCIONS VIGENTS ESP_CAT 2020-2021 a 15/02/21

http://www.gremihosteleriaviladecans.es/admin/uploads/resum-restriccions-esp-cat-2020-2021.pdf

http://www.gremihosteleriaviladecans.es/admin/uploads/resum-ajuts-vigents-140221.pdf