Si no estic en cap mútua col·laboradora de la Seguretat Social, com puc tramitar la prestació de cessament extraordinària de l´activitat?

Si no estic en cap mútua col·laboradora de la Seguretat Social, com puc tramitar la prestació de cessament extraordinària de l’activitat?

Amb l'aprovació del Reial decret-llei 28/2018, de 28 de desembre, que va entrar en vigor l'1 de gener de 2019, es va obligar els autònoms a triar una mútua fins al 31 de març. Des del 2019 tots els autònoms han de contractar una mútua per a contingències comunes, contingències professionals i per cessament d'activitat.

Amb l’últim canvi legislatiu, els autònoms han tingut un termini de tres mesos (de l'1 de gener al 31 de març de 2019) per triar una mútua d’acord amb el model TA.0521-1. La Seguretat Social així ho va notificar a tots els autònoms.

En cas de no disposar encara de mútua assignada, caldrà assignar-se’n una d’acord amb el que estableix el RD 15/2020, de 21 d’abril de 2020, en la disposició addicional desena. Els autònoms que no hagin exercitat l’opció prevista en l’article 83.1b), ni l’opció mútua, hauran d’exercitar l’opció i formalitzar el corresponent document d’adhesió en el termini de 3 mesos des de la finalització de l’estat d’alarma. L’opció tindrà efectes des del primer dia del segon mes següent a la finalització del termini de 3 mesos.

L’opció mútua col·laboradora de la Seguretat Social de treballadors autònoms realitzada per causar dret a la prestació extraordinària per cessament de l’activitat, comportarà que la mútua per la qual hagi optat el treballador assumeixi la protecció i la responsabilitat del pagament de la prestació extraordinària per cessament de l’activitat, així com la resta de prestacions derivades de contingències per les quals s’hagi formalitzat la cobertura, incloent-hi el subsidi per incapacitat temporal.

Com puc assignar-me una mútua col·laboradora de la Seguretat Social?

Es pot assignar la mútua de la vostra elecció a través de la seu electrònica de la Seguretat Social; Ciutadans; Afiliació i inscripcions; Sol·licitud de modificació per al proper any en la cobertura de contingència RETA. Aquest servei permet, entre altres, modificar l'opció corresponent per adherir-se a la mútua que desitgeu, fes clic aquí.