Ajornament d´impostos sense interessos a l´abril

Ajornament d'impostos sense interessos a l'abril

Tots els autònoms i pimes que facturin menys de 6 milions d’euros i vulguin posposar el pagament de les seves autoliquidacions del primer trimestre, com l’IVA, IRPF o l’impost de societats ho podran fer. El termini normalment acabaria l’abril.

Es permetrà ajornar tots aquells impostos que tenen termini de l’1 d’abril de 2021 al 30 d’abril de 2021, ambdues dates incloses, per un valor màxim de 30.000 euros. A més, com a requisit per a la concessió de l’ajornament s’exigeix que l’autònom o empresari no tingui un volum d’operació superior a 6.010.121,24 euros l’any 2020.

Per a sol·licitar l’ajornament, l’autònom ha de presentar en els procediments habituals de l’autoliquidació les quantitats a ingressar que vol ajornar, marcant l’opció “reconeixement de deute”. Posteriorment haurà d’accedir al tràmit “presentar sol·licitud” dins de l’apartat “ajornament de la seu electrònica” de l’agència tributària.